Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Logeeropvang bij Wlz-zorg

Verzorgt een familielid of mantelzorger u thuis? En heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan heeft u misschien recht op logeeropvang: een kort verblijf in een zorginstelling. U krijgt dan:

  • zorg die nodig is voor een veilig verblijf
  • eten en drinken

Terwijl u gebruik maakt van logeeropvang hoeft uw mantelzorger even niets te doen. 

Regelen logeeropvang

  • U vraagt logeeropvang aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het zorgkantoor regelt de logeeropvang. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een pgb Wlz-indicatie die thuis wonen. 
  • Heeft u een pgb Wlz? Dan vergoedt de Wlz voor een groot deel de kosten.

Voorwaarden logeeropvang

Een logeeropvang of instelling moet u een beschermende woonomgeving bieden. En samenhangende zorg.

  • Een beschermende woonomgeving betekent een veilige woonomgeving en leefomgeving.
  • Samenhangende zorg betekent dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren.

Uw zorgkantoor controleert of uw logeervoorziening voldoet aan deze voorwaarden. Dat geldt ook voor logeeropvang bij een familielid. 
Heeft u een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis? Dan kunt u alleen logeren in een Wlz-instelling.

Vergoeding

Met een persoonsgebonden budget voor Wlz-zorg kunt u altijd de zorg uit uw pgb betalen.

Voor een volledig pakket of een modulair pakket thuis betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.