Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning kan bestaan uit advies over de verzorging, hulp bij het organiseren van de zorg, tijdelijke overname van de zorg en financiële ondersteuning. Mantelzorgondersteuning is een taak van uw gemeente.

Informatie en advies

Als mantelzorger kunt u zelf steun krijgen, bijvoorbeeld advies over de verzorging. U kunt hiervoor terecht bij:

Praktische hulp

  • Zorgvoorelkaar.com, een online marktplaats voor cliënten en (vrijwillige) hulpverleners.
  • Wehelpen.nl, een online marktplaats voor cliënten en vrijwilligers.
  • Vraagelkaar.nl, een online plek om mensen in uw buurt te vinden die praktische hulp geven, bijvoorbeeld voor klusjes waar u als mantelzorger zelf niet meer aan toe komt. 

Vervangende zorg

Om de mantelzorger te ontlasten, kunt u ook vervangende zorg aanvragen. Dat wordt ook wel respijtzorg genoemd. Professionals kunnen (een deel van) de zorg overnemen. Logeeropvang is bijvoorbeeld een vorm van vervangende zorg. Vraag aan uw gemeente welke mogelijkheden er zijn.

Voor hulp bij de persoonlijke verzorging of verpleging kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige.

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers door regeltaken over te nemen. Naast zorgtaken hebben mantelzorgers veel extra regeltaken. Vaak naast de eigen verplichtingen thuis en op het werk. Een mantelzorgmakelaar denkt mee hoe u al die taken kunt combineren en ook nog tijd overhoudt voor sociale contacten en ontspanning. Meer informatie vindt u bij Mezzo. Een overzicht van mantelzorgmakelaars vindt u op de website van de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.