Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Medisch kinderdagverblijf

Een medisch kinderdagverblijf (MKD) biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 7 jaar met ernstige ontwikkelingsproblemen. Het MKD wordt ook wel dagbehandeling jonge kind (DJK) genoemd.

Een team van verschillende deskundigen onderzoekt en behandelt uw kind. Bijvoorbeeld een psycholoog, een orthopedagoog, een fysiotherapeut, een logopedist en groepsleid(st)ers.

Zorgaanbod

De hulp is voor elk kind anders. In een behandelplan staat welke hulp uw kind krijgt. Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld dagbehandeling. Dat betekent dat een kind twee of drie dagdelen (ochtenden of middagen) naar het MKD gaat. Vaak is ook vervoer naar het MKD mogelijk.

Samenwerking met de ouders is heel belangrijk. U krijgt van het MKD begeleiding en hulp.

Voor wie?

Kinderen die naar een MKD gaan, hebben een (vermoedelijk) normale intelligentie en zijn achtergeraakt in hun ontwikkeling. Dat kan komen door psychische, lichamelijke of sociale problemen. Bijvoorbeeld door spanningen in een gezin, gezondheidsproblemen (zoals epilepsie of ernstige luchtwegklachten), ADHD, autisme, eetproblemen of slaapproblemen. Of een kind gaat maar niet praten en speelt niet met andere kinderen.

Onder welke regelingen valt zorg in een MKD?

Medisch kinderdagverblijven verzorgen dagbesteding, dagbehandeling en bijvoorbeeld intensieve kindzorg. Deze zorg kan vanuit verschillende wetten vergoed worden. Lichtere hulp wordt vergoed vanuit de Jeugdwet (gemeente), zwaardere zorg uit de Wet langdurige zorg (via het zorgkantoor). 

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u jeugdhulp aanvragen. Dagbehandeling in een medisch kinderdagverblijf is een van de mogelijkheden. Vraag uw gemeente, de huisarts of de behandelend kinderarts of dit geschikt is voor uw kind. 

Als duidelijk is dat uw kind blijvend zware zorg nodig zal hebben (permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid), kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.