Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Medisch vervoer

Medisch vervoer of ambulancevervoer is vervoer naar een arts, het ziekenhuis of een behandelaar (bijvoorbeeld de fysiotherapeut). In principe moet iedereen dit vervoer zelf regelen en zelf betalen. Maar soms is een vergoeding mogelijk.

Reizen met de regiotaxi

Veel gemeenten hebben een regiotaxi. U kunt met de regiotaxi naar het ziekenhuis of de behandelaar reizen. Als u een Wmo-kortingpas heeft, kan het toch zijn dat u het volledige tarief moet betalen. Dat komt omdat medisch vervoer niet valt onder het sociale vervoer. De kortingspas is bedoeld voor sociaal vervoer. De ene gemeente is hier soepeler in dan de andere. Uw gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Vergoeding van reiskosten

De zorgverzekeraar vergoedt het vervoer bij bepaalde chronische ziekten en beperkingen. U krijgt dan een vergoeding voor de reiskosten met uw eigen auto, het openbaar vervoer of de taxi.

U krijgt alleen een vergoeding als u:

  • nierdialyse moet ondergaan;
  • blind of slechtziend bent;
  • een chemokuur of bestraling krijgt;
  • rolstoelgebonden bent.

Moet u om een andere reden vaak naar het ziekenhuis of een zorginstelling? Misschien krijgt u dan toch een vergoeding van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars maken soms uitzonderingen op regels. Dit is geregeld in de 'hardheidsclausule'. Vraag uw zorgverzekeraar of dit in uw situatie mogelijk is.

Vraag altijd van tevoren wat mogelijk is bij uw verzekering. Soms zijn er aanvullende voorwaarden. En de verzekeraar bepaalt welk vervoer wordt vergoed: het openbaar vervoer, de taxi of de eigen auto.

Ambulancevervoer

Is het medisch noodzakelijk dat u per ambulance naar het ziekenhuis of de behandelaar wordt gebracht? Dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten daarvan, zowel heen als terug.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.