Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Modulair pakket thuis (mpt)

Met een ‘modulair pakket thuis’ ontvangt u zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U ontvangt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling. De enige uitzondering hierop zijn maaltijden. 

Met een modulair pakket thuis kiest u welke delen (modules) van het totale zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg niet uitkiezen. Bijvoorbeeld omdat u dat niet wilt. Of omdat u bepaalde zorg zelf wilt inkopen met een pgb.

Wanneer krijgt u een modulair pakket thuis?

U kunt kiezen voor een modulair pakket thuis als u of uw kind een indicatie voor Wlz-zorg heeft. Deze Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ.

Dit zorgpakket is alleen mogelijk als uw situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Verantwoord betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Doelmatig wil zeggen dat de zorg thuis niet duurder is dan in een instelling. Het zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek.

Welke zorg regelt u met dit pakket?

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Als u kiest voor een modulair pakket thuis, spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • verpleging;
  • persoonlijke verzorging;
  • begeleiding;
  • Wlz-behandeling;
  • vervoer naar de behandeling (met begeleiding);
  • logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers;

Heeft u een indicatie voor de Wlz gekregen vóór 1 januari 2017? Dan regelt uw gemeente tot en met 31 maart 2017 de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Vanaf 1 april 2017 regelt u huishoudelijke hulp via het modulair pakket thuis. Vraag uw zorgkantoor om meer informatie.

Ontvangt u in 2017 een indicatie voor de Wlz? Dan regelt u de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2017 via het modulair pakket thuis.

Kiest u voor een modulair pakket thuis? Dan bespreekt u met de zorgaanbieder(s) hoe de onderdelen precies geleverd worden. De afspraken worden opgeschreven in uw (deel)zorgplan.

Wat zit er niet in dit pakket?

U kunt geen maaltijden regelen via het modulair pakket thuis. Ook bevat dit pakket geen ‘algemeen medische zorg’. De betaling van deze kosten gaat via de zorgverzekering.

Meer zorg nodig

Heeft u meer zorg nodig dan opgenomen in uw zorgzwaartepakket? Dan kunt u in 2017 een toeslag voor 'meerzorg' aanvragen voor uw modulair pakket thuis. Dit is ook mogelijk als u dit zorgpakket of een pgb hebt. Het zorgkantoor besluit of u aanspraak maakt op meerzorg. Vraag uw zorgkantoor om meer informatie.

Eigen bijdrage

Voor het modulair pakket thuis geldt de lage eigen bijdrage. Het CAK berekent deze eigen bijdrage. Op de website van het CAK berekent u hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer gaat zijn.

Van zorgaanbieder veranderen

Bent u niet tevreden over de aanbieder die de zorg levert? Dan kunt u overstappen naar een andere aanbieder. Neem hiervoor contact op met uw zorgkantoor.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.