Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Modulair pakket thuis (mpt)

Met een ‘modulair pakket thuis’ (mpt) kunt u buiten een zorginstelling Wlz-zorg ontvangen. Met een mpt kiest u welke delen (modules) van het totale pakket zorg u  wilt ontvangen. U kunt er ook voor kiezen om bepaalde zorg niet te ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u daar geen behoefte aan heeft, of omdat u bepaalde delen zelf wilt inkopen met een pgb.

U kunt kiezen voor een mpt als u of uw kind een indicatie voor Wlz-zorg heeft. Het mpt is één van de leveringsvormen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Andere leveringsvormen van Wlz-zorg zijn:

Het modulair pakket thuis is alleen mogelijk als uw situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Verantwoord betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Doelmatig wil zeggen dat de zorg thuis niet duurder is dan in een instelling. Het zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek.

Modules kiezen

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Als u kiest voor een mpt, spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u  thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • verpleging;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • Wlz-behandeling;
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
 • logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers.

Wat zit er niet in het mpt?

Het mpt bevat geen maaltijden en geen hulp bij het huishouden. U kunt bij de gemeente terecht voor hulp bij het huishouden.

Ook bevat het mpt geen ‘algemeen medische zorg’. De financiering van uw algemene medische zorg gaat via de zorgverzekering.

Verschillen tussen mpt en vpt

Met een volledig pakket thuis (vpt) kunt u ook Wlz-zorg buiten een instelling ontvangen. Wat zijn de verschillen met het mpt?

 1. U kunt het mpt combineren met een pgb. U ontvangt dan een deel van de zorg 'in natura'en een ander deel koopt u zelf in met een pgb. Bij het vpt is geen combinatie met pgb mogelijk. 
 2. U kunt de ene module (soort zorg) inkopen bij de ene aanbieder, en de andere module bij een andere aanbieder. Ook dit kan met het vpt niet.
 3. Binnen een mpt krijgt u geen maaltijden. Het vpt bevat deze wel.
 4. Met een mpt kunt u (zo nodig) bij de gemeente terecht voor hulp bij het huishouden. Bij het vpt is hulp bij het huishouden inbegrepen.
 5. Voor het mpt geldt (meestal) een extra korting op de eigen bijdrage en het inkomen dat meetelt voor uw eigen bijdrage. Bij het vpt geldt deze korting niet.

Kiest u voor een mpt? Dan bespreekt u met de zorgaanbieder(s) hoe de onderdelen precies geleverd worden. De afspraken worden opgeschreven in uw (deel)zorgplan.

Meerzorg bij een mpt

Heeft u meer zorg nodig dan opgenomen in uw zorgzwaartepakket? Dan kunt u een toeslag voor 'meerzorg' aanvragen. Deze toeslag meerzorg is mogelijk bij alle leveringsvormen, dus ook bij het mpt. Het zorgkantoor besluit of u aanspraak kunt maken op meerzorg.

Eigen bijdrage

Voor het mpt geldt vanaf 2016 de lage 'intramurale' eigen bijdrage met een korting van € 136,80 per maand. Het CAK berekent deze eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Van zorgaanbieder veranderen

Bent u niet tevreden over de aanbieder die de zorg levert? Dan kunt u overstappen naar een andere aanbieder. Neem hiervoor contact op met uw zorgkantoor.

Keuzevrijheid

Als u of uw kind een indicatie heeft voor Wlz-zorg, kunt u kiezen tussen verschillende leveringsvormen. Die keuze is vrij. Het zorgkantoor kan een verzoek om een mpt alleen weigeren als u de zorg thuis niet verantwoord en doelmatig kunt ontvangen. De zorgaanbieder toetst dit en adviseert het zorgkantoor of het mpt verantwoord en doelmatig geleverd kan worden. Het zorgkantoor bekijkt het advies en besluit of een mpt mogelijk is.

Het mpt is vaak alleen mogelijk als partners, mantelzorgers of anderen delen van de zorg voor hun rekening nemen. Het zorgkantoor beoordeelt (mede op advies van de aanbieder) of het geheel van deze informele zorg en de professionele zorg verantwoord is.

Bent u het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het zorgkantoor.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.