Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Modulair pakket thuis (mpt)

Met een ‘modulair pakket thuis’ ontvangt u zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg, (Wlz). U ontvangt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling. De enige uitzondering hierop zijn maaltijden. 

Met een modulair pakket thuis kiest u welke delen (modules) van het totale zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg niet uitkiezen. Bijvoorbeeld omdat u dat niet wilt of omdat u bepaalde zorg zelf wilt inkopen met een pgb.

Wanneer krijgt u een modulair pakket thuis?

U kunt kiezen voor een mpt als u of uw kind een indicatie voor Wlz-zorg heeft. Deze Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ.

Het modulair pakket thuis is alleen mogelijk als uw situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Verantwoord betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Doelmatig wil zeggen dat de zorg thuis niet duurder is dan in een instelling. Het zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek.

Welke zorg regelt u met een modulair pakket thuis?

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Als u kiest voor een modulair pakket thuis, spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • verpleging;
  • persoonlijke verzorging;
  • begeleiding;
  • Wlz-behandeling;
  • vervoer naar de behandeling (met begeleiding);
  • logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers;

Vanaf 1 april 2017 regelt u ook huishoudelijke hulp via het modulair pakket thuis.

Kiest u voor een modulair pakket thuis? Dan bespreekt u met de zorgaanbieder(s) hoe de onderdelen precies geleverd worden. De afspraken worden opgeschreven in uw (deel)zorgplan.

Wat zit er niet in het mpt?

Vanaf 1 april 2017 regelt u met het modulair pakket thuis bijna alles, behalve de maaltijden. Ook bevat het modulair pakket thuis geen ‘algemeen medische zorg’. De betaling van deze kosten gaat via de zorgverzekering.

Verschil tussen een modulair en een volledig pakket thuis

Met een volledig pakket thuis kunt u ook alle Wlz-zorg ontvangen die u in een instelling zou krijgen. Wat zijn de verschillen met het modulair pakket thuis?

  1. Met een modulair pakket thuis krijgt u geen maaltijden. Bij een volledig pakket thuis wel.
  2. Met een modulair pakket thuis kunt u zorg bij verschillende zorgaanbieders afnemen. Met een volledig pakket thuis levert één zorgaanbieder alle zorg.
  3. U kunt het modulair pakket thuis combineren met een pgb. U ontvangt daarbij een deel van de zorg 'in natura'. Een ander deel koopt u zelf in met een pgb. Bij een volledig pakket thuis is dit niet mogelijk. 
  4. Voor het modulair pakket thuis krijgt u (meestal) een extra aftrek op de eigen bijdrage en het inkomen dat meetelt voor uw eigen bijdrage. Bij het volledig pakket thuis geldt deze korting niet.

Meerzorg bij een modulair pakket thuis

Heeft u meer zorg nodig dan opgenomen in uw zorgzwaartepakket? Dan kunt u in 2016 een toeslag voor 'meerzorg' aanvragen voor uw modulair pakket thuis. Dit is ook mogelijk als u een volledig pakket thuis of een pgb hebt. Het zorgkantoor besluit of u aanspraak kunt maken op meerzorg.

Eigen bijdrage

Voor het modulair pakket thuis geldt de lage eigen bijdrage. Het CAK berekent deze eigen bijdrage. Op de website van het CAK berekent u hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer gaat zijn.

Van zorgaanbieder veranderen

Bent u niet tevreden over de aanbieder die de zorg levert? Dan kunt u overstappen naar een andere aanbieder. Neem hiervoor contact op met uw zorgkantoor.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.