Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Ondertoezichtstelling en gezinsvoogd

Ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij uw gezag over uw kind(eren) wordt beperkt. De kinderrechter kan uw kind onder toezicht stellen. Dit kan gebeuren als in uw gezin ernstige (opvoedings)problemen voorkomen en daardoor de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt. Uw gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd.

Doel ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling is een laatste keuze. Ondertoezichtstelling wordt ingezet als vrijwillige hulp u en uw kinderen onvoldoende ondersteuning en bescherming kan bieden. Het doel van de ondertoezichtstelling is dat u na bepaalde tijd zelf de opvoedingsverantwoordelijkheid weer kan opnemen.

Aanvraag ondertoezichtstelling

Loopt uw kind risico’s en kunt of wilt u daar zelf niets aan doen? Dan schakelt jeugdhulpverlening de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) in. Met het verzoek te laten onderzoeken of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is.

De raad kan dan de kinderrechter verzoeken om uw kind onder toezicht te stellen. Besluit de kinderrechter een kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt.

Hulp van gezinsvoogd

De gezinsvoogd helpt u en uw kind de situatie waarin uw kind opgroeit te verbeteren. U bent zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Maar de gezinsvoogd gaat u begeleiden. Ook ondersteunt de voogd u bij het oplossen van de problemen bij de opvoeding van uw kind. Belangrijke beslissingen over uw kind bespreekt u eerst met de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school.

Zie ook

Op Rijksoverheid.nl staat een uitleg over ouderlijk gezag.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.