Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Onderwijs-zorg arrangementen

Sommige kinderen hebben speciale behoeften om onderwijs te kunnen volgen. Een gecombineerd aanbod van (speciaal) onderwijs en jeugdhulp kan dan nodig zijn. Scholen en jeugdhulpaanbieders werken hiervoor samen. 

Samenwerking

Scholen en jeugdhulpaanbieders werken steeds vaker met een multidisciplinair team. Dat is een team van deskundigen met verschillende achtergronden, zowel vanuit het onderwijs als vanuit de zorg. Ook ouders worden hierbij betrokken. Op steeds meer plaatsen ontstaan gezamenlijke programma’s van het regulier en/of speciaal onderwijs en de jeugdhulp. We spreken dan van onderwijs-zorgarrangementen, afgekort tot OZA’s.

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs kan met deze onderwijs-zorgarrangementen aan meer leerlingen beter passend onderwijs en passende hulp geboden worden. Deze programma’s vormen heel concrete voorbeelden van integrale samenwerking tussen de jeugdhulp, opvoedhulp, onderwijs en onderwijsondersteuning.

Zie ook

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Nederlands Jeugd Instituut.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.