Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Opvoedondersteuning

Veel ouders hebben vragen over opvoeding. Waar kunt u terecht?

 • Op Opvoeden.nl leest u meer over opvoeden bij verschillende leeftijden van kinderen. De informatie is gecontroleerd door professionals uit de praktijk.
 • Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt.
 • Bij Vrijwilligershulp bij de opvoeding
 • Bij Wijkteams die in veel gemeenten - delen van - taken overnemen.
 • Bij welzijnsinstellingen en het maatschappelijk werk.
 • Bij psychologen en pedagogen (praktijken).
 • Bij lokale organisaties zoals het Opvoedbureau, het Steunpunt Opvoeding en de Opvoedwinkel.

Opvoedadvies jeugd met een beperking

Voor vragen over jeugd met een psychische aandoening of beperking kunt u terecht bij:

 • MEE: als uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking heeft
 • Balans: als uw kind leerproblemen, ADHD en/of autisme heeft
 • een maatschappelijk werker van een instelling voor speciaal onderwijs
 • een zorg- en adviesteam van school

Opvoedondersteuning jeugd met een beperking

Het Nederlands Jeugdinstituut kent 4 vormen van opvoedondersteuning voor kinderen met gedragsproblemen, een ontwikkelingsstoornis of een beperking:

 • opvoedadvies: bijvoorbeeld voorlichting of een adviesgesprek
 • oudercursussen: trainingen voor groepen ouders met vergelijkbare opvoedproblemen
 • opvoedadvies via huisbezoeken, bijvoorbeeld video hometraining en homestart
 • gecombineerde programma's, bijvoorbeeld Triple P (positief pedagogisch programma)

Vergoeding

Meer weten?

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.