Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Orthopedagogisch centrum

Een orthopedagogisch centrum begeleidt kinderen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. De begeleiding kan thuis of in het centrum gebeuren. De ouders worden ook bij de behandeling betrokken.

Hulp in een orthopedagogisch centrum

Een orthopedagogisch centrum biedt verschillende vormen van hulp en behandeling:

  • Gezinsbehandeling. Dit is hulp bij uw gezin thuis. De hulpverlener helpt u om beter met uw kind om te gaan. Bij crisissituaties is de begeleiding heel intensief.
  • Dagbehandeling. Dit is hulp in het centrum zelf. Uw kind gaat na schooltijd naar het centrum en blijft er eten. Na het eten gaat uw kind naar huis.
  • Arbeidstraining. Hiermee leren jongeren hoe ze (weer) aan het werk kunnen gaan of een opleiding kunnen volgen.
  • Behandeling met verblijf. Uw kind woont in het centrum. Hoe intensief de behandeling is, hangt af van de ernst van de problemen van uw kind. De behandeling duurt maximaal drie jaar.

Voor wie?

Een orthopedagogisch behandelcentrum helpt kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen (zoals verslaving, crimineel gedrag) of problemen thuis (mishandeling door de ouders, seksueel misbruik).

Onder welke regeling valt deze hulp?

De hulp en behandeling in een orthopedagogisch centrum valt onder de Jeugdwet. U kunt uw kind aanmelden voor jeugdhulp

Zie ook

Voor informatie over orthopedagogische behandelcentra: www.vobc.nu. U vindt daar ook adressen van de behandelcentra.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.