Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Ouderbijdrage voor jeugdhulp

Let op: Vanaf 1 januari 2016 is de ouderbijdrage voor jeugdhulp vervallen. De informatie hieronder geldt dan ook alleen voor 2015.

Ouderbijdrage in 2015

De ouderbijdrage is een bedrag dat u als ouder of verzorger zelf betaalt voor de jeugdhulp aan uw kind. 

U betaalt alleen een ouderbijdrage als er sprake is van verblijf:

  • uw kind wordt buiten uw eigen gezin verzorgd en opgevoed;
  • uw kind wordt een of meer dagdelen buitenshuis opgevangen.

Wat houdt 'verblijf' in?

Er zijn twee vormen van verblijf: etmalen en dagdelen.

Bij een etmaal jeugdhulp met verblijf is uw kind overdag en 's nachts in een jeugdinstelling of bij een pleeggezin. Dit kan gaan om zeven etmalen per week, dus een volle uithuisplaatsing. Maar minder etmalen per week is ook mogelijk.

Bij dagdelen krijgt uw kind alleen overdag jeugdhulp buitenshuis. Een dagdeel is een ochtend, een middag en/of een avond. Bij tien dagdelen heeft uw kind dus een volledig weekprogramma. Een kleiner aantal dagdelen per week is ook mogelijk.

Voorbeelden

Het gaat om verblijf in een:

Wie bepaalt de hoogte van de ouderbijdrage?

De hoogte van de ouderbijdrage is landelijk vastgesteld. De gemeente gaat dus niet over de hoogte van de ouderbijdrage. Het CAK berekent de hoogte en stuurt u een rekening. 

Zie ook

Ouderbijdrage Jeugdwet van het CAK. 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.