Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Palliatief terminale zorg

Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatief terminale zorg (PTZ). De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van iemands leven en om de naasten te ondersteunen

U krijgt palliatief terminale zorg als uw behandelend arts verwacht dat u niet langer dan drie maanden te leven heeft. De palliatieve zorg blijft beschikbaar totdat u overlijdt. Ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.

Waar bestaat palliatief terminale zorg uit?

De zorg bestaat bijvoorbeeld uit:

  • verzorging en verpleging;
  • pijn en andere klachten behandelen;
  • toezicht op uw gezondheid;
  • hulp bij het oplossen van psychische en sociale problemen;
  • aandacht voor zingeving en spiritualiteit;
  • ondersteuning bij het afronden van uw leven en bij het afscheid nemen.

Uw naaste familie en vrienden kunnen hulp krijgen bij uw zorg en tijdens de rouw.

Waar krijgt u deze zorg?

U kunt zelf kiezen waar de zorg plaatsvindt. Dit kan bij u thuis zijn of in een zorginstelling. Thuis betekent hierbij in uw eigen huis, in uw ouderlijk huis, een klein wooninitiatief, een hospice of bijna-thuis-huis. Dit zijn huizen met een sfeer die uw thuissituatie zo veel mogelijk benadert. Uw wensen en behoeften zijn hierbij het belangrijkst. U kunt daarom zeggen waar u het liefst de zorg wilt krijgen. 

Hoe wordt de zorg betaald?

U krijgt palliatief terminale zorg (gedeeltelijk) vergoed via uw zorgverzekering of via de indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft ontvangen.

Heeft u al een indicatie voor Wlz-zorg? Dan regelt u de zorg via deze indicatie. Heeft u geen indicatie voor Wlz-zorg? Dan regelt u de zorg vanuit uw zorgverzekering. Zelfs als u de laatste fase niet thuis wilt doorbrengen maar bijvoorbeeld op een palliatieve unit in een verpleeghuis.

Ziekenhuiszorg wordt altijd vergoed via uw zorgverzekering.

Eigen bijdrage

Als u een indicatie voor Wlz-zorg heeft, dan betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage.

Voor zorg via uw zorgverzekering betaalt u geen eigen bijdrage. Een hospice kan wel een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld eten en drinken. Vraag hierover meer informatie aan het hospice.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.