Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Palliatief terminale zorg

Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatief terminale zorg (PTZ). De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van iemands leven, en om de naasten te ondersteunen.

De zorg bestaat bijvoorbeeld uit:

 • pijn en andere klachten behandelen;
 • psychische en sociale problemen oplossen;
 • aandacht voor zingeving en spiritualiteit;
 • hulp om de laatste levensfase zo actief mogelijk te blijven;
 • ondersteunen bij het afronden van het leven en bij afscheid nemen;
 • naasten helpen bij de zorg.

Palliatief terminale zorg thuis

Bij palliatieve zorg thuis kunnen verschillende zorgverleners en organisaties betrokken zijn, zoals de huisarts, de thuiszorg, een psycholoog, vrijwilligers, het maatschappelijk werk en een steunpunt mantelzorg.

Palliatief terminale zorg in een instelling

Soms wordt de zorg thuis te zwaar of te complex. Dan zijn er instellingen die palliatieve zorg geven, zoals een bijna-thuis-huis, een hospice en een palliatieve afdeling van een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis.

Vergoeding

Een indicatie of verwijzing voor palliatief terminale zorg is mogelijk als de levensverwachting minder dan drie maanden is. De (huis)arts stelt dit vast. De levensverwachting van drie maanden zegt overigens niets over de duur van de zorg. De indicatie is geldig tot het overlijden van de patiënt. 

Palliatief terminale zorg kan op verschillende manieren vergoed worden, afhankelijk van de situatie van de patiënt. 

1. U heeft een indicatie voor Wlz-zorg (intensieve zorg op grond van de Wet langdurige zorg)

Palliatief terminale zorg is mogelijk in:

 • Thuissituatie of hospice. De zorg wordt betaald uit de Wlz en is mogelijk bij een modulair pakket thuis (mpt), persoonsgebonden budget (pgb) of volledig pakket thuis (vpt). Het CIZ kan hiervoor een zorgprofiel VV Beschermd verblijf met intensieve PTZ indiceren.
 • Verpleeghuis. De zorg is onderdeel van het zorgzwaartepakket of zorgprofiel dat de cliënt al heeft. 

2. U heeft geen indicatie voor Wlz-zorg

Palliatief terminale zorg is mogelijk in:

 • Thuissituatie of hospice zonder Wtzi-toelating. In deze situatie valt PTZ onder de wijkverpleging (zorgverzekering). 
 • Verpleeghuis of hospice met Wtzi-toelating. In deze situatie valt PTZ onder de subsidieregeling eerstelijns verblijf. De aanvraag loopt via het CIZ

Zie ook

 • Hospice of Bijna-thuis-huis
 • Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg voor vrijwilligers bij u in de buurt: www.vptz.nl.
 • Stichting Agora, voor onder andere adressen van palliatieve zorg in uw buurt: www.agora.nl.
 • Voor nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten: www.ongeneeslijk.nl.
 • Op kiesBeter.nl vindt u meer informatie over palliatieve zorg.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.