Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Participatiewet

Heeft u een ziekte of beperking en vindt u daardoor moeilijk werk? De Participatiewet is voor u en andere mensen met een arbeidsbeperking die in principe wel kunnen werken. Uw gemeente begeleidt u, zodat u sneller en gemakkelijker een baan vindt. Ontvangt u een uitkering van UWV? Dan begeleidt UWV u naar werk.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Wat voor werk is mogelijk?

Uw gemeente of UWV ondersteunt u bij het vinden van bij voorkeur een 'gewone' baan. Andere mogelijkheden zijn extra banen voor mensen met een beperking of 'beschut werk'. Uw gemeente kan daarnaast ook dagbesteding of vrijwilligerswerk voor u regelen.

De overheid creëert extra banen voor personen met een beperking bij 'gewone' werkgevers. Dit heet een 'banenafspraak'. U heeft recht op zo'n baan als u een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking heeft. En als u daarnaast geen wettelijk minimumloon kunt verdienen.

Beschut werk betekent dat u alleen in een aangepaste werkomgeving kunt werken. Uw gemeente is verantwoordelijk voor het regelen hiervan.

Wat voor ondersteuning krijgt u?

Uw gemeente bepaalt wat voor ondersteuning u krijgt. Denk hierbij aan:

Heeft u een uitkering van UWV? Dan regelt UWV een jobcoach voor u.

Participatiewet en Wajong-uitkering

De Wajong is op 1 januari 2015 bijna helemaal opgegaan in de Participatiewet. Daarom krijgt u alleen in de volgende situatie een Wajong uitkering: als u op jonge leeftijd een ziekte of beperking kreeg waardoor u nooit meer kunt werken. In alle andere gevallen vraagt u een uitkering aan via de Participatiewet.

Heeft u al een Wajong? Als u aan de voorwaarden van uw Wajong blijft voldoen, behoudt u uw uitkering. UWV bekijkt tussen 2015 en 2018 alle dossiers van mensen met Wajong opnieuw om vast te stellen of u (gedeeltelijk) kunt werken. Het kan zijn dat UWV u uitnodigt voor een gesprek. Als UWV al voldoende gegevens van u heeft, is dat niet nodig.

Kunt u volgens UWV werken, maar vindt u geen werk? Dan houdt u uw Wajong-uitkering. Vanaf 2018 kan die uitkering wel iets lager worden. Namelijk 70% van het minimumloon. Dit is nu 75%. UWV informeert u hierover op tijd.

Participatiewet en sociale werkvoorziening

Sinds 1 januari 2015 zijn er geen nieuwe plekken meer in de sociale werkvoorziening.

  • Werkt u al in de sociale werkvoorziening? Dan houdt u de rechten en plichten die u al had.
  • Staat u op de wachtlijst voor een wsw-plek? Dan helpt de gemeente u om werk te vinden. Dat kan gaan om werk bij een reguliere werkgever, zo nodig met wat extra hulp. Dat kan ook een beschutte baan zijn.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.