Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Participatiewet

De Participatiewet is onder meer bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die in principe wel kunnen werken. Zij krijgen hulp om sneller en gemakkelijker aan het werk gaan.

Participatiewet en Wajong-uitkering

De Participatiewet kan gevolgen hebben voor mensen die een Wajong-uitkering hebben. Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, behoudt u uw Wajong. UWV gaat tussen 2015 en 2018 alle dossiers van mensen met Wajong opnieuw bekijken om vast te stellen of u (gedeeltelijk) kunt werken. Het kan zijn dat UWV u uitnodigt voor een gesprek. Als UWV al voldoende gegevens van u heeft, is dat niet nodig.

Kunt u volgens UWV werken, maar vindt u geen werk? Dan houdt u uw Wajong-uitkering. Vanaf 2018 kan die uitkering wel iets lager worden. Namelijk 70% van het minimumloon. Dit is nu 75%. UWV zal u hierover op tijd informeren.

Participatiewet en sociale werkvoorziening

De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (wsw). Sinds 1 januari 2015 zijn er geen nieuwe plekken meer in de sociale werkvoorziening.

  • Werkt u al in de sociale werkvoorziening? Dan houdt u de rechten en plichten die u al had.
  • Staat u op de wachtlijst voor een wsw-plek? Dan zal de gemeente u helpen om werk te vinden. Dat kan gaan om werk bij een reguliere werkgever, zo nodig met wat extra hulp. Dat kan ook een beschutte baan zijn.

Duurzaam en volledig arbeidsongeschikt

De Wajong blijft bestaan, maar alleen nog voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of beperking hebben gekregen en daardoor nooit meer kunnen werken. UWV bepaalt of zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Mogelijkheden om te werken

Voor mensen die zich nu melden bij UWV vanwege een arbeisbeperking, geldt het volgende. Heeft u volgens UWV nog mogelijkheden om te werken? Dan komt u niet meer in de Wajong. U kunt dan de gemeente vragen om hulp bij studie of werk en inkomen.

Zie ook

Meer informatie over de Participatiewet:

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.