Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Participatiewet

Kunt u moeilijk werk vinden vanwege een ziekte of beperking? Dan kunt u mogelijk via de Participatiewet aan het werk komen. De Participatiewet is er voor mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken.

 • Uw gemeente begeleidt u, zodat u sneller en gemakkelijker een baan vindt.
 • Krijgt u een uitkering van UWV? Dan begeleidt UWV.

Mogelijk werk

 • Uw gemeente of UWV helpt u bij het vinden van een 'gewone' baan.
 • Uw gemeente kan ook dagbesteding of vrijwilligerswerk regelen.
 • Andere mogelijkheden zijn: extra banen voor mensen met een beperking of 'beschut werk'.

Beschut werk betekent dat u alleen in een aangepaste werkomgeving kunt werken. Uw gemeente regelt dit.

Banenafspraak werkgevers

De overheid zorgt bij werkgevers voor extra banen voor mensen met een beperking. Dit heet een 'banenafspraak'. U heeft recht op zo'n baan als u:

 • een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking heeft
 • geen wettelijk minimumloon kunt verdienen

Ondersteuning

Uw gemeente bepaalt welke ondersteuning u krijgt. Bijvoorbeeld:

Heeft u een uitkering van UWV? Dan regelt UWV een jobcoach voor u.

Participatiewet en Wajong-uitkering

De Wajong is sinds 1 januari 2015 bijna helemaal vervangen door de Participatiewet. U krijgt nog een Wajong uitkering als u:

 • op jonge leeftijd een ziekte of beperking kreeg waardoor u nooit meer kunt werken

Wat gebeurt er als u al een Wajong-uitkering krijgt?

 • U behoudt uw uitkering als u blijft voldoen aan de voorwaarden van uw Wajong.
 • UWV bekijkt tot 2018 alle dossiers van mensen met Wajong: om opnieuw vast te stellen of u - deels - kunt werken. Mogelijk nodigt UWV u uit voor een gesprek.
 • Kunt u volgens UWV werken, maar vindt u geen werk? Dan behoudt u uw Wajong-uitkering. Vanaf 2018 kan die uitkering iets lager worden: 70% van het minimumloon. Nu is dat 75%.

Participatiewet en sociale werkvoorziening

Sinds 1 januari 2015 zijn er geen nieuwe plekken meer in de sociale werkvoorziening.

 • Werkt u al in de sociale werkvoorziening? Dan behoudt u de rechten en plichten.
 • Staat u op de wachtlijst voor een wsw-plek? Dan helpt de gemeente u om werk te vinden. Bijvoorbeeld bij een ‘normale’ werkgever (met extra hulp). Of een beschutte baan.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.