Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Passend onderwijs

Elk kind verdient een plek op een school die past bij zijn kwaliteiten en zijn mogelijkheden. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij hebben recht op een geschikte, goede onderwijsplek. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs.

Doelen passend onderwijs

Passend onderwijs richt zich op het bieden van geschikt onderwijs aan een kind. Het liefst op een reguliere en anders op een speciale school. De focus ligt hierbij op de mogelijkheden van een kind. Passend onderwijs wil langdurig thuiszitten voorkomen.

Zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, de school een passende plek moet zoeken. De school die u kiest, kijkt eerst of zij goede ondersteuning en begeleiding kan bieden. Als dit niet mogelijk is, zoekt de school een andere gewone school voor uw kind. Hiervoor werken scholen in de regio met elkaar samen.

Basisondersteuning

Uw kind heeft altijd recht op basisondersteuning van een school. In een regio werken scholen samen om dit te geven. Zij bepalen hierbij wat een school aan een kind kan bieden. Dit leggen zij vast in een ondersteuningsplan. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij dyslexie of bij gedragsproblemen. Of bijvoorbeeld als een kind extra begeleiding nodig heeft omdat hij meer of minder intelligent is dan anderen. De kwaliteit van de ondersteuning moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. 

Extra begeleiding 

Naast de basisondersteuning bieden speciale scholen in de regio extra begeleiding aan leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een aparte klas voor leerlingen met autisme. Of een training in sociale vaardigheden. In het schoolondersteuningsprofiel van een speciale school, leest u wat de extra begeleiding mogelijk inhoudt.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.