Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Patiënten- en belangenorganisaties

Een patiëntenorganisatie, cliëntenorganisatie of belangenorganisatie komt op voor uw rechten. U kunt er terecht voor informatie en advies over ziekten en beperkingen. En u kunt er in contact komen met mensen die hetzelfde meemaken als u (lotgenoten).

U vindt een patiënten- of belangenorganisatie via een van de koepelorganisaties hieronder

Chronisch zieken en gehandicapten

Ouderen

 • ANBO: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen.
 • Unie KBO: Unie van Katholieke Bonden van Ouderen.
 • PCOB: Protestants Christelijke Ouderen Bond.
 • NOOM: Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten. 
 • NVOG: Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.
 • Ouderen Ombudsman: voor vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, vervoer en geld.

GGZ

 • Platform GGZ: landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg. Komt op voor de rechten van (ex)psychiatrische patiënten.
 • LPGGZSterren.nl: landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg Sterren. Keurmerk in de GGZ voor cliënten en familie.

Cliënten in de zorg

 • Zorgbelang-Nederland: belangenorganisatie voor mensen die zorg nodig hebben.
 • LOC: LOC Zeggenschap in zorg. Belangenorganisatie voor cliëntenraden.
 • Per Saldo: landelijke vereniging van en voor budgethouders: mensen met een persoongebonden budget

Mantelzorgers

 • Mezzo: landelijke vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.