Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Patiënten- en belangenorganisaties

Bij een patiënten-, cliënten- of belangenorganisatie kunt u terecht voor informatie en advies over ziekten en beperkingen. De organisatie behartigt uw belangen en vaak wordt de mogelijkheid van lotgenotencontact geboden.

Veel patiënten- en belangenorganisaties zijn aangesloten bij een van de koepelorganisaties hieronder. 

Chronisch zieken en gehandicapten

 • Iederin: Veel patiënten- en gehandicaptenorganisaties zijn aangesloten bij Ieder(in) (voorheen de CG-Raad).
 • NPCF: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

Ouderen

 • ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen).
 • Unie KBO (Unie van Katholieke Bonden van Ouderen).
 • PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond).
 • NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). 
 • NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).
 • Ouderen Ombudsman (voor vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, vervoer en geldzaken).

GGZ

 • Platform GGZ: Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (behartigt de belangen van (ex) psychiatrische patiënten).
 • LPGGZSterren.nl: Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg Sterren (keurmerk voor kwaliteit in de GGZ vanuit cliënten- en familieperspectief).

Cliënten in de zorg

 • Zorgbelang-Nederland: Zorgbelang Nederland (belangenorganisatie voor zorgvragers).
 • LOC: LOC Zeggenschap in zorg (belangenorganisatie voor cliëntenraden).

Mantelzorgers

 • Mezzo (Landelijke vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers).

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.