Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Pgb voor jeugdhulp

Heeft uw kind hulp nodig door een beperking of door psychische problemen? En is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind regelt. De gemeente bepaalt of uw kind een pgb krijgt.

Met een pgb koopt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of logeeropvang in voor uw kind. 

Voorwaarden voor een pgb

Uw gemeente stelt de volgende voorwaarden:

  • De gemeente kent uw kind zorg toe.
  • U kunt aangeven waarom 'zorg in natura’ niet geschikt is voor u en uw kind. Bij zorg in natura regelt uw gemeente uw zorg, de administratie en kiest de zorgaanbieders voor u uit.
  • U kunt het budget beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  • U koopt zorg in die doeltreffend is, cliëntgericht en veilig. Met doeltreffend bedoelt uw gemeente dat de zorg bijdraagt aan de zelfstandigheid van uw kind.

Hoeveel geld krijgt u met een pgb?

Uw budget moet hoog genoeg zijn om alle hulp in te kopen die uw kind nodig heeft. Een indicatiesteller of jeugdarts stelt vast welke hulp uw kind nodig heeft. U spreekt zelf met een zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Uw gemeente bepaalt wel een maximum uurtarief voor de zorg. Dit is het maximale bedrag dat u per uur mag betalen. De gemeente kan uitgaan van een lager uurtarief als u een niet-professionele zorgverlener inhuurt (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger).

Heeft u een loon of vergoeding afgesproken dat hoger is dan de maximum tarieven? Dan mag u het verschil niet uit uw budget betalen.

Hulpmiddelen en aanpassingen

De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit van hulpmiddelen en aanpassingen die u inkoopt. Bij het berekenen van uw pgb houdt de gemeente rekening met die eisen.

Pgb duurder dan zorg in natura?

Soms is de zorg die u uitkiest duurder dan zorg in natura. De gemeente kan een pgb dan niet weigeren. Maar de gemeente hoeft ook geen extra geld uit te geven. De gemeente geeft u alleen het bedrag dat de zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaalt u zelf.

Familieleden of mantelzorgers betalen met het pgb

U mag mensen uit de omgeving van uw kind betalen uit het pgb. Bijvoorbeeld uzelf, familieleden, buren, enzovoort. Uw gemeente kan hier wel eisen aan stellen.

Hiervoor gelden de volgende regels:

Trekkingsrecht en rekeningen

U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten.

Zie ook

  • SVB, voor meer uitgebreide informatie over het pgb

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.