Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Pgb voor wijkverpleging

Wilt u zelf bepalen wie u of uw kind verzorgt? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest uzelf een hulpverlener uit. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zorg inkoopt. Een pgb voor wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarom heet het meestal een  Zvw-budget of een pgb verpleging en verzorging (pgb vv). Uw zorgverzekeraar betaalt dit budget.

Welke zorg kan u krijgen?

Met een Zvw-budget kunt u deze zorg inkopen:

  • Wijkverpleging voor jeugd of voor volwassenen. Wijkverpleging bestaat uit persoonlijke verzorging en/ of verpleging thuis;
  • Intensieve kindzorg (IKZ) die de zorgverzekering vergoedt. IKZ bestaat uit verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

Wilt u zorg regelen met een pgb die niet in de lijst hierboven staat? Dan heeft u mogelijk recht op een pgb via uw gemeente of via een zorgkantoor.

Voorwaarden voor een pgb wijkverpleging

U of uw kind ontvangt een pgb voor wijkverpleging als u een indicatie heeft van een wijkverpleegkundige. Voor IKZ ontvangt uw kind deze van een kinderverpleegkundige.

Daarnaast moet u zelfstandig of met hulp van een wettelijk vertegenwoordiger:

  • een budgetplan kunnen maken.
  • het pgb kunnen beheren. Dit houdt in: contracten afsluiten met zorgverleners, de zorg inplannen, de zorgverleners aansturen, enzovoort.

Hoe vraagt u een pgb aan?

U vraagt het Zvw-budget aan bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar controleert of u het aanvraagformulier goed heeft ingevuld. Uw  zorgverzekeraar kan u vervolgens uitnodigen voor een gesprek. Daarin kunt u uw pgb-aanvraag toelichten. De bedoeling is dat u een bewuste keuze maakt. De zorgverzekeraar besluit vervolgens of een pgb bij u past.

Uw zorgverzekeraar moet u tijdig laten weten of de aanvraag wordt goedgekeurd. Duurt dit naar uw mening te lang? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Dan kunt u vragen of uw zorgverzekeraar tijdelijk zorg in natura kan regelen.

Hoeveel geld krijgt u met een pgb?

De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft en hoe vaak. Op basis van dit advies (de indicatie) bepaalt uw zorgverzekeraar de hoogte van uw pgb.

Een pgb kent geen vaste tarieven of bedragen. De zorgverzekeraars bepalen deze tarieven zelf. Ze staan in de polisvoorwaarden en meestal op de website van zorgverzekeraars. U kunt de tarieven vergelijken en eventueel naar een andere zorgverzekeraar overstappen.

Hoe betaalt u een zorgverlener met een pgb?

Uw zorgverzekeraar betaalt uw zorgverleners uit uw budget. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening gestort. Uw zorgverzekeraar geeft hier meer informatie over.

Als budgethouder bent u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. Het is mogelijk dat u een salarisadministratie moet voeren. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan dit voor u doen. Bij een Zvw-budget is dit vrijwillig; u kunt de salarisadministratie ook zelf doen.

Geen eigen bijdrage

Voor wijkverpleging of intensieve kindzorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Verrekening met openstaande betalingen

De zorgverzekeraar mag het geld van uw pgb verrekenen met openstaande vorderingen. Een openstaande vordering is een bedrag dat u nog moet betalen aan de zorgverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld de verzekeringspremie zijn of zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Als uw verzekeraar een openstaande vordering wil verrekenen, krijgt u misschien minder budget.

Zie ook

  • Per Saldo, de landelijke belangenvereniging voor pgb-houders.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.