Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Pgb voor wijkverpleging

Wilt u zelf bepalen wie u - of uw kind - verzorgt? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Een pgb is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Een pgb voor wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het heet daarom ook wel een Zvw-budget. Of een pgb verpleging en verzorging (pgb vv).

Met een Zvw-budget kunt u de volgende zorg inkopen:

 • wijkverpleging voor jeugd of volwassenen, persoonlijke verzorging en/of verpleging thuis
 • intensieve kindzorg (IKZ) - IKZ bestaat uit verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding

Wilt u met een pgb andere zorg inkopen? Dan heeft u mogelijk recht op een pgb via uw gemeente. Of via een zorgkantoor.

Voorwaarden pgb wijkverpleging

U - of uw kind - krijgt een pgb voor wijkverpleging bij:

 • een indicatie van een wijkverpleegkundige - voor intensieve kindzorg otvangt uw kind de indicatie van een kinderverpleegkundige
 • zorg op wisselende of ongebruikelijke tijden
 • zorg op verschillende plaatsen: bijvoorbeeld thuis, op school, op het werk of op andere locaties
 • zorg die moeilijk vooraf is in te plannen: bijvoorbeeld bij hulp op afroep
 • zorg die 24 uur per dag nodig is
 • zorg van vaste zorgverleners, of vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen

U moet ook - alleen of met hulp van een wettelijk vertegenwoordiger:

 • een budgetplan kunnen maken
 • het pgb kunnen beheren: bijvoorbeeld contracten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, zorgverleners aansturen

Regelen

 • U vraagt het Zvw-budget aan bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw zorgverzekeraar controleert of u het aanvraagformulier goed heeft ingevuld.
 • Uw zorgverzekeraar kan u uitnodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw pgb-aanvraag toelichten. De zorgverzekeraar beslist daarna of een pgb bij u past.
 • Uw zorgverzekeraar moet u op tijd laten weten of ze de aanvraag goedkeuren. Duurt dit te lang? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan dan tijdelijk zorg in natura regelen.

Budget

 • De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft en hoe vaak.
 • Op basis van dit advies - de indicatie - bepaalt uw zorgverzekeraar de hoogte van uw pgb-budget.
 • Zorgverzekeraars bepalen deze pgb-tarieven zelf. Ze staan in de polisvoorwaarden en meestal op de website van zorgverzekeraars.
 • Uw zorgverzekeraar betaalt uw zorgverleners uit uw budget. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening gestort.
 • Als budgethouder bent u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. Het is mogelijk dat u een salarisadministratie moet bijhouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan dit voor u doen. Bij een Zvw-budget is dit vrijwillig: u kunt de salarisadministratie ook zelf doen.

Geen eigen bijdrage

Voor wijkverpleging of intensieve kindzorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Verrekening openstaande betalingen

De zorgverzekeraar mag het geld van uw pgb verrekenen met openstaande betalingen. Een openstaande betaling is een bedrag dat u nog moet betalen aan de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld de verzekeringspremie. Of zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

 • Als uw verzekeraar een openstaande betaling wil verrekenen, krijgt u misschien minder budget.

Meer weten?

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.