Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Pgb voor Wlz-zorg

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? En wilt u zelf bepalen wie u komt helpen en waar? Met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) regelt u zelf ondersteuning. Daarvoor krijgt u een budget. Een pgb Wlz vraagt u aan bij het zorgkantoor. Dit heet een Wlz-budget. De SVB betaalt u uit.

Bij een pgb sluit u zelf contracten af met uw zorgverleners. U kunt ook kiezen voor andere vormen van Wlz-zorg thuis. Zie hiervoor Thuis wonen met zorg uit de Wlz.

Wie kan een pgb Wlz aanvragen?

U ontvangt een pgb Wlz als u toezicht nodig heeft. Of als u 24 uur per dag zorg in de buurt nodig heeft. Voor uw kind kunt u ook een pgb Wlz krijgen. Bijvoorbeeld als uw kind een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking heeft.

Daarnaast moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • De zorg die u inhuurt moet kwalitatief goed zijn.
 • U heeft met het zorgkantoor besproken waarom een pgb geschikt voor u is. 
 • U schrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst af. De Sociale Verzekeringsbank geeft hierover meer informatie. Bij iedere overeenkomst maakt u een zorgbeschrijving. Het zorgkantoor geeft u meer informatie over de zorgbeschrijving. 
 • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Soms is dat verplicht.

Welke zorg regelt u met een pgb Wlz?

U kunt uw budget besteden aan:

 • verpleging;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • huishoudelijke hulp;
 • logeeropvang.

Let op! U mag geen behandeling betalen uit het pgb. Deze kunt u wel in natura ontvangen. Bij zorg in natura geeft een zorginstelling u hulp waarmee uw zorgkantoor een contract heeft.

Hoe vraagt u een pgb Wlz aan?

U vraagt het pgb Wlz op de volgende manier aan:

 • U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ.
 • Het CIZ stelt vast welke zorg u nodig heeft.
 • Het CIZ stuurt de indicatie naar het zorgkantoor in uw regio.
 • U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor.
 • Het zorgkantoor beslist of een pgb bij u past. Het zorgkantoor kan beslissen dat u de zorg beter in natura kunt krijgen dan via een pgb. 

Hoeveel geld krijgt u met een pgb?

Uw budget moet hoog genoeg zijn om alle nodige hulp in te kopen. Het CIZ heeft vastgesteld welke zorg nodig is en hoeveel uur. Per soort zorg zijn tarieven vastgesteld. Dit gebeurt landelijk. Meer informatie en de tarieven staan op de website van Zorginstituut Nederland.  

Wie kunt u inhuren voor uw zorg?

U kunt afspraken maken met een zorgaanbieder, thuiszorgorganisatie of een kleinschalige woonvorm. U mag met uw pgb ook iemand inhuren uit uw eigen omgeving zoals een familielid, vriend of buurman.

Als u iemand uit uw eigen omgeving inhuurt, moet deze persoon u wel de zorg geven waarvoor het pgb bedoeld is. In uw Wlz-indicatie staat welke zorg dat is. Ook moet u een contract (zorgovereenkomst) afsluiten met uw familielid of mantelzorger.

U sluit altijd een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener. In deze overeenkomst staan de afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt. Welke zorgovereenkomst u kunt gebruiken, hangt af van wie uw zorgverlener is. De Sociale Verzekeringsbank geeft u hierover meer informatie.

Trekkingsrecht en betalingen

U ontvangt het geld van uw pgb niet op uw eigen rekening. Het zorgkantoor maakt uw budget over aan de SVB. De Sociale Verzekeringsbank beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). Dit heet het 'trekkingsrecht'.

Eigen bijdrage

Als u ouder bent dan 18 jaar, betaalt u een eigen bijdrage voor het pgb Wlz. Het CAK stuurt hiervoor een rekening. U mag de eigen bijdrage niet betalen vanuit uw pgb. U betaalt de eigen bijdrage vanaf de ingangsdatum van uw pgb.

Zie ook

 • Per Saldo, voor informatie, advies en (financiële) ondersteuning bij een pgb.

 

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.