Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Pgb voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? Of moet u uw woning aanpassen omdat u een beperking heeft? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf hulp inkoopt.

U regelt de volgende diensten en hulpmiddelen met een pgb uit de Wmo:

 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding in het dagelijks leven
 • dagbesteding of logeeropvang
 • aanpassing van de woning
 • rolstoel of scootmobiel

Voorwaarden pgb

Uw gemeente stelt de volgende voorwaarden aan een pgb voor Wmo ondersteuning:

 • de gemeente bepaalt of u of uw kind een pgb krijgt
 • u regelt met een pgb bijvoorbeeld diensten en hulpmiddelen - u mag ook iemand opdracht geven om dat te doen (machtigen)
 • u geeft aan waarom in natura niet geschikt is voor u - bij zorg in natura regelt uw gemeente uw zorg, de administratie en de zorgaanbieders
 • u koopt zorg in die doeltreffend en veilig is - dit betekent dat de zorg bijdraagt aan uw zelfstandigheid
 • u moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt - de gemeente kijkt of een pgb bij u past
 • de gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt
 • sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen: dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren - het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft

Budget

Met uw budget koopt u alle hulp in die u nodig heeft.

 • U spreekt zelf met een zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Uw gemeente bepaalt wel een maximaal uurtarief voor de zorg.
 • Koopt u zorg in van een niet-professionele zorgverlener - bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger? Dan kan de gemeente uitgaan van een lager uurtarief.
 • Spreekt u een vergoeding af hoger dan het maximale tarief? Dan mag u het verschil niet uit uw budget betalen.
 • Soms is de zorg die u uitkiest duurder dan zorg in natura. De gemeente mag een pgb dan niet weigeren. Maar de gemeente hoeft ook geen extra geld te betalen. De gemeente geeft u alleen het bedrag dat de zorg in natura zou kosten. Meerkosten betaalt u zelf.
 • U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB)regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten.

Familieleden of mantelzorgers

U mag mensen uit de omgeving betalen met het pgb. Bijvoorbeeld familieleden of buren. Uw gemeente kan hier wel eisen aan stellen:

 • de persoon moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld
 • u moet de afspraken vastleggen in een;zorgovereenkomst: een contract - ook als de hulpverlener familie is
 • op de website van de SVB vindt u modelovereenkomsten en voorbeelden van contracten

Eigen bijdrage

Voor een pgb voor Wmo ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

 • Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
 • Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - deels - in te houden op uw uitkering.

Meer weten?

 

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.