Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Pleeggezin

Pleegzorg is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Zij gaan bij een pleeggezin wonen. Deze opvang is tijdelijk totdat de ouders de zorg zelf weer aankunnen.

Wanneer gaat een kind naar een pleeggezin?

Als er problemen met kinderen zijn in een gezin, wordt altijd eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Alleen bij ernstige problemen thuis, komt een kind in een pleeggezin terecht. Bijvoorbeeld als een ouder naar het ziekenhuis moet en er geen opvang is. Of als een ouder een kind mishandelt of verwaarloost.

Wie neemt de beslissing over pleegzorg?

De gemeente of een kinderrechter beslist of een kind in een pleeggezin gaat wonen. Zij kiezen het liefst deze oplossing. Een pleeggezin lijkt namelijk het meest op een gewoon gezin. In de Jeugdwet is daarom vastgelegd dat een jongere die uit huis wordt geplaatst, bij voorkeur bij een pleegouder of in een gezinshuis komt. De uithuisplaatsing van een kind kan verplicht zijn als er een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd.

Keuze van een pleeggezin

Eerst vraagt een pleegzorginstelling aan familieleden of aan bekenden om het kind op te vangen. Lukt dit niet? Dan zoekt de instelling een geschikt pleeggezin. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Een kind heeft namelijk het recht snel te weten bij wie hij kan opgroeien.

Hoe lang blijft een kind bij een pleeggezin?

Een pleeggezin verzorgt het kind zeven dagen per week. Ook is af en toe een weekend of tijdens de vakantie mogelijk. Dat hangt af van wat het beste is voor het

Doel van pleegouders

Het doel van pleegzorg is dat de ouders na een tijd de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit onmogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft voor kinderen altijd van belang.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.