Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Psychische hulp

Voor psychische hulp kunt u terecht bij de huisarts. De huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kan zelf lichte psychische hulp geven. De huisarts kan ook een verwijzing geven voor basis GGZ (bij lichte of matige klachten) of gespecialiseerde GGZ (bij zwaardere problemen). Dat geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Basis GGZ 

Basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matige psychische problemen. Het bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
  • Een vorm van e-health (e-health zijn programma’s op internet). 
  • Een combinatie van gesprekken en e-health.

Gespecialiseerde GGZ

Deze vorm van zorg is bedoeld voor jeugd en volwassenen met zware, ingewikkelde psychische problemen. Soms gebeurt dat tijdens een opname, maar vaak is ambulante behandeling (op afspraak) mogelijk in een GGZ-instelling. Bijvoorbeeld met begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige in een polikliniek. 

Onder welke regelingen valt de GGZ?

Jeugd-GGZ valt onder de Jeugdwet. Kijk voor meer informatie bij Toegang tot jeugdhulp.

Ambulante GGZ voor volwassenen (therapieën en behandelingen 'op afspraak') valt onder de zorgverzekering. Het Zorginstituut Nederland bepaalt welke therapieën worden vergoed in het basispakket. In de aanvullende verzekering kunnen ook andere therapieën vergoed worden; u kunt dit nakijken in de polis van uw verzekering. 

Opname in een GGZ-instelling voor volwassenen wordt de eerste 3 jaar vergoed door de zorgverzekeraar. Na 3 jaar heeft u een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw GGZ-instelling geeft hierover dan meer informatie.  

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.