Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Psychische hulp

Voor psychische hulp kunt u terecht bij uw huisarts of bij een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Zij geven lichte psychische hulp. De huisarts kan u ook een verwijzing geven voor basis GGZ (bij lichte of matige klachten) of gespecialiseerde GGZ (bij zwaardere problemen). Dit geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Basis GGZ 

Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Het bestaat bijvoorbeeld uit:

  • gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
  • een vorm van E-health (e-health zijn programma’s op internet);
  • een combinatie van gesprekken en e-health.

Gespecialiseerde GGZ

Als u ingewikkelde psychische problemen heeft, kunt u terecht bij een gespecialiseerde GGZ. Hiervoor verwijst uw huisarts of een POH-GGZ u naar een GGZ-instelling. Dit heet ambulante behandeling (zorg op afspraak). Bijvoorbeeld begeleiding door een gespecialiseerde verpleegkundige in een polikliniek is mogelijk. Soms krijgt u deze zorg tijdens een opname in een GGZ-instelling.

Onder welke regelingen valt de GGZ?

  • Kinderen en jongeren met psychiatrische en psychische problemen kunnen terecht bij jeugd-GGZ. Deze zorg valt onder de Jeugdwet. Voor toegang tot jeugdhulp kunt u terecht bij uw gemeente.
  • Ambulante GGZ voor volwassenen (therapieën en behandelingen 'op afspraak') valt onder de zorgverzekering. Het Zorginstituut Nederland bepaalt welke therapieën worden vergoed in het basispakket. In de aanvullende verzekering kunnen ook andere therapieën vergoed worden; u kunt dit nakijken in de polis van uw verzekering. 
  • Opname in een GGZ-instelling voor volwassenen, vergoedt de zorgverzekeraar de eerste 3 jaar. Na 3 jaar heeft u een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw GGZ-instelling geeft hierover dan meer informatie.  

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.