Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Scholingsinstituut speciaal beroepsonderwijs

Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u een vak leren? Maar heeft u extra hulp en begeleiding nodig door een beperking? Bijvoorbeeld autisme, PDD NOS of een lichamelijke beperking? Dan kunt u misschien terecht bij een scholingsinstituut voor een beroepsopleiding. Ook als u Wajong heeft.

  • De scholingsinstituten zijn: REA College Nederland en EEGA Plus.
  • U kunt opleidingen volgen in verschillende richtingen. Bijvoorbeeld economisch-administratief, ICT, grafische techniek, zorg & welzijn of logistiek.
  • Het diploma - of deelcertificaat - is officieel. Op vmbo of mbo-niveau.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u bent ouder dan 18 jaar
  • u heeft geen WAO of WIA-uitkering
  • u heeft nog geen diploma mbo-niveau 2 of hoger

UWV bepaalt of u de vakopleiding nodig heeft om aan werk te komen. UWV geeft u dan een indicatie 'ernstige scholingsbelemmeringen'. Hiermee mag u speciaal beroepsonderwijs volgen.

  • Wajong is geen eis meer om speciaal beroepsonderwijs te kunnen volgen.

Vergoeding

  • Uw gemeente vergoedt mogelijk de kosten voor begeleiding en onderwijs. De gemeente betaalt voor u het onderwijs vanuit de ESB-regeling. Dit is een subsidie voor jongeren die door hun beperking geen gewoon onderwijs kunnen volgen.
  • U krijgt geen studiefinanciering bij aangepast - speciaal - beroepsonderwijs.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.