Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Speciaal onderwijs

Heeft uw kind op school veel hulp nodig? Bijvoorbeeld vanwege een beperking, aandoening of stoornis? Of vanwege ernstig probleemgedrag? Dan kan uw kind misschien terecht bij het speciaal onderwijs.

  • Speciaal onderwijs houdt rekening met wat uw kind wel en niet kan
  • Op een school voor speciaal onderwijs krijgt uw kind les in een kleine groep
  • Uw kind kan speciaal onderwijs (SO) op basisschoolniveau volgen. Vanaf 12 jaar kan uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Of naar een gewone middelbare school

De meeste scholen voor speciaal onderwijs (op basisschoolniveau) hebben ook een afdeling voortgezet speciaal onderwijs.

Clusters

Kinderen met verschillende - lichamelijke en verstandelijke - beperkingen, aandoeningen of stoornissen kunnen speciaal onderwijs krijgen. Uw kind komt dan terecht in 1 van de 4 clusters:

  • cluster 1 voor blinde en slechtziende kinderen. Uw kind krijgt les op een school voor visueel gehandicapten.
  • cluster 2 voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraakproblemen en/of taalproblemen. Uw kind gaat naar een school voor kinderen met hoor-, spraak-, of taalmoeilijkheden.
  • cluster 3 voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met een meervoudige handicap en kinderen met een lichamelijke ziekte. Uw kind gaat naar een ZMLK-school, mytylschool, tyltylschool of school voor langdurig zieke kinderen.
  • cluster 4 voor kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekte. Uw kind gaat naar een PI-school, ZMOK-school of een school voor langdurig zieke kinderen.

Regelen

  • Voor cluster 1 en 2 bepaalt een 'commissie van onderzoek' bij de school of uw kind geschikt is.
  • Voor cluster 3 of 4 heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Deze krijgt uw kind van een regionaal samenwerkingsverband voor scholen voor speciaal onderwijs en gewone scholen.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.