Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Speciaal onderwijs

Uw kind heeft op school veel ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat uw kind een beperking, aandoening of stoornis heeft. Of omdat zijn gedrag een ernstig probleem is. Krijgt hij op een gewone basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) niet de juiste begeleiding? Hij kan dan terecht bij het speciaal onderwijs. Wat is speciaal onderwijs? Voor wie is het en hoe meldt u uw kind aan? De antwoorden leest u hieronder.

Wat is speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs houdt rekening met de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind. Op een school voor speciaal onderwijs krijgt uw kind les in een kleine groep.

Uw kind kan speciaal onderwijs (SO) op basisschoolniveau volgen. Daarnaast kan uw kind vanaf 12 jaar naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Misschien dat uw kind vanaf zijn 12e naar een gewone middelbare school kan. Vraag dit na op de school van uw kind. Doe dit vóór de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs.

De meeste scholen voor speciaal onderwijs (op basisschoolniveau) hebben ook een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs.

Voor wie?

Kinderen met verschillende beperkingen (lichamelijk en verstandelijk), aandoeningen of stoornissen kunnen speciaal onderwijs krijgen. Het speciaal onderwijs deelt uw kind in bij één van de volgende vier clusters:

  • cluster 1: blinde en slechtziende kinderen. Uw kind krijgt dan les op een school voor visueel gehandicapten;
  • cluster 2: dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Uw kind gaat dan naar een school voor kinderen met hoor-, spraak-, of taalmoeilijkheden;
  • cluster 3: zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met een meervoudige handicap en kinderen met een lichamelijke ziekte. Uw kind gaat dan naar een ZMLK-school, mytylschool, tyltylschool of school voor langdurig zieke kinderen;
  • cluster 4: kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekte. Uw kind gaat dan naar een PI-school, ZMOK-school of een school voor langdurig zieke kinderen.

Aanmelden voor het speciaal onderwijs

Voor cluster 3 of 4 heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze ontvangt uw kind van een regionaal samenwerkingsverband voor scholen voor speciaal onderwijs en gewone scholen. Vind een regionaal samenwerkingsverband in uw buurt.

Voor cluster 1 en 2, bepaalt een 'commissie van onderzoek' bij de school of uw kind geschikt is.

Zie ook

 

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.