Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Studiefinanciering bij ziekte of handicap

Kunt u door uw ziekte of beperking niet binnen 4 jaar afstuderen? Dan heeft u misschien recht op 1 jaar extra studiefinanciering.

1 jaar extra studiefinanciering aanvragen

  • U kunt 1 jaar extra studiefinanciering aanvragen via de studiedecaan.
  • Praat op tijd met uw decaan. Vertel hem of haar dat u uw studie niet binnen 4 jaar kunt afmaken door uw ziekte of beperking (studievertraging).

U moet de aanvraag voor 1 extra jaar vanwege studievertraging indienen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U heeft dan 2 verklaringen nodig:

Wajong

Heeft u een Wajong uitkering? Dan geldt voor u een uitzondering. U kunt zonder tussenkomst van een studentendecaan of studiebegeleider de voorziening prestatiebeurs bij Wajong aanvragen.

Extra geld

Kunt u door uw beperking of ziekte niet werken naast uw studie? Dan krijgt u misschien een individuele studietoeslag van uw gemeente. Vraag uw gemeente naar de voorwaarden.

Prestatiebeurs

Een prestatiebeurs is een voorlopige lening. DUO maakt van uw prestatiebeurs een gift als u binnen 10 jaar uw diploma haalt. Dit heet de diplomatermijn.

  • Lukt het door een ziekte of beperking niet om uw diploma te halen binnen 10 jaar? Dan kunt u misschien uitstel krijgen: maximaal 5 extra jaren.
  • Vraag uw studentendecaan om advies en informatie.

Afstudeerfonds

  • Krijgt u geen prestatiebeurs meer van DUO? Dan kunt u uw studie mogelijk betalen via het afstudeerfonds - of profileringsfonds- van uw universiteit of hogeschool.
  • Vraag uw studentendecaan om advies en informatie.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.