Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Thuis blijven of naar instelling?

Wilt u thuis blijven wonen maar heeft u hierbij veel hulp nodig? Of wilt u uw kind thuis verzorgen? Om verantwoord zorg en ondersteuning thuis te krijgen, kunt u bij verschillende organisaties terecht. Afhankelijk van uw situatie is bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, individuele begeleiding of een aanpassing van de woning mogelijk. De gemeente en zorgverzekeraar vergoeden deze zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). U regelt meer intensieve zorg thuis vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Welke zorg ontvangt u thuis?

Voor zorg en ondersteuning zoals huishoudelijke hulp of een scootmobiel, kunt u terecht bij uw gemeente. Dit zijn voorbeelden van maatwerkvoorzieningen die uw gemeente voor u regelt. Deze zorg valt onder de WMO.

Ook organiseert de gemeente voor u algemene voorzieningen zoals een boodschappenservice, deelname aan activiteitenmiddagen in een buurthuis of een maaltijdenservice. Vraag uw gemeente naar een overzicht van deze diensten.

Uw zorgverzekeraar vergoedt persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de Zvw. Denk hierbij aan hulp bij het aankleden en douchen. Of aan de zorg van een verpleegkundige bij u thuis. Hiervoor schakelt u dan een wijkverpleger in.

Heeft u meer intensieve zorg nodig?

Heeft u meer intensieve zorg nodig? Zorg die vergelijkbaar is met zorg in een instelling? Deze zorg krijgt u vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De gemeente en zorgverzekeraar vergoeden dan langdurige intensieve zorg en ondersteuning thuis niet meer.

Kiezen tussen instelling of thuis

Met een indicatie voor Wlz-zorg kunt u verhuizen naar een zorginstelling. Bij volwassenen kan de eventuele partner mee. Maar vaak is het ook mogelijk om de Wlz-zorg thuis te krijgen.

Bedenk bij uw keuze wat belangrijker is: de vrijheid van zelfstandig wonen of de veiligheid van 24-uurs zorg dicht in de buurt? Uw familie of gezin moet de zorg hierbij wel aan kunnen. Zeker als het gaat om zorg voor kinderen met een ernstige beperking. Bespreek de mogelijkheden met de mensen om u heen, zoals uw familie of met een mantelzorger. Ook kunt u overleggen met het zorgkantoor of de zorginstelling waar u of uw kind misschien gaat wonen.

Intensieve zorg thuis moet verantwoord zijn

U ontvangt de zorg thuis vanuit de Wlz alleen als het verantwoord en doelmatig is. Dit betekent dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u geschikt bent voor zorg vanuit de Wlz. Een zorgkantoor regelt dat u de juiste langdurige zorg krijgt.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.