Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Thuis blijven of naar instelling?

Thuis (blijven) wonen is voor veel mensen belangrijk, zowel voor jeugd als volwassenen. Om verantwoord thuis te blijven wonen zijn verschillende vormen van zorg en ondersteuning mogelijk, zoals persoonlijke zorg (wijkverpleging), individuele begeleiding, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning. De gemeente en zorgverzekeraar vergoeden deze zorg op grond van de Jeugdwet, Wmo en/of zorgverzekeringswet. 

Intensieve zorgvraag

Als de zorgvraag toeneemt of de omstandigheden veranderen, kan er een moment komen dat een indicatie voor Wlz-zorg mogelijk is. De gemeente en zorgverzekeraar vergoeden dan geen langdurige zorg en ondersteuning meer.

Kiezen tussen instelling of thuis

Met een indicatie voor Wlz-zorg is een verhuizing naar een zorginstelling mogelijk, zoals een instelling voor gehandicaptenzorg of een verpleeghuis. Bij volwassenen kan de eventuele partner mee. Maar vaak is het ook mogelijk om de Wlz-zorg thuis te krijgen

Verantwoord

Thuis blijven wonen met zware zorg kan zolang dat verantwoord is, en niet duurder dan het wonen in een zorginstelling. Wat is belangrijker voor u: de vrijheid van zelfstandig wonen, of de veiligheid van 24-uurs zorg dicht in de buurt? De draagkracht van de familie of het gezin speelt hierbij ook een rol, zeker bij kinderen met een ernstige beperking.

U kunt de mogelijkheden bespreken met uw familie, eventuele mantelzorger, een cliëntondersteuner, het zorgkantoor of de zorginstelling waar u of uw kind zou kunnen gaan wonen. 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.