Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Thuis blijven of naar instelling?

Wilt u thuis blijven wonen, maar heeft u dan veel hulp nodig? Of wilt u uw kind thuis verzorgen? Dan kunt u bij allerlei organisaties terecht voor zorg en hulp.

Hulp thuis

  • Uw gemeente: voor zorg en ondersteuning zoals huishoudelijke hulp of een scootmobiel. Of andere maatwerkvoorzieningen. Deze zorg valt onder de Wmo.
  • Uw gemeente regelt ook algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld een boodschappenservice. Meedoen aan een activiteitenmiddag in een buurthuis. Of een maaltijdenservice. Vraag uw gemeente om meer informatie.
  • Uw zorgverzekeraar: Voor persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de Zvw. Bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en douchen. Of zorg van een verpleegkundige bij u thuis.

Instelling of thuis

  • Heeft u meer intensieve zorg nodig? Met dezelfde zorg als in een instelling? Dan krijgt u deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Met een indicatie voor Wlz-zorg kunt u verhuizen naar een zorginstelling. Bij volwassenen kan de partner mee.
  • U kunt ook Wlz-zorg thuis krijgen.

Bedenk bij uw keuze wat belangrijk voor u is: de vrijheid van zelfstandig wonen of de veiligheid van 24 uur per dag zorg in de buurt? Bespreek uw keuze met mensen om u heen, zoals familie of een mantelzorger. Ook kunt u overleggen met het zorgkantoor. Of met de zorginstelling waar u - of uw kind - misschien gaat wonen.

Intensieve zorg thuis

  • U krijgt zorg thuis vanuit de Wlz als u gezond en veilig thuis kunt blijven wonen.
  • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u geschikt bent voor zorg vanuit de Wlz.
  • Een zorgkantoor regelt dat u de juiste, langdurige zorg krijgt.

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.