Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Thuis wonen met zorg uit de Wlz

Heeft u of uw kind intensieve zorg nodig door een beperking, psychische stoornis of door ouderdom? Maar wilt u of uw kind thuis blijven wonen? Met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) is dit vaak mogelijk.

Voorwaarde voor Wlz-zorg thuis

Uw situatie thuis moet geschikt zijn om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het zorgkantoor bespreekt dit met u in en beoordeelt uw situatie.

Verschillende mogelijkheden voor zorg thuis

De Wlz biedt drie mogelijkheden voor zorg thuis:

  • het volledig pakket thuis;
  • het modulair pakket thuis;
  • het persoonsgebonden budget (pgb).

Volledig pakket thuis

Eén zorgaanbieder levert alle zorg die aansluit bij uw zorgprofiel. Dit zorgprofiel stelt het CIZ voor u op. U spreekt met de zorgaanbieder af welke zorg u wenst en u maakt afspraken over de tijden wanneer de hulpverlener komt. De afspraken legt u samen vast in een zorgplan. Bij een volledig pakket thuis horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding.

Zie Volledig pakket thuis voor meer informatie. 

Modulair pakket thuis

U krijgt zorg van één of verschillende zorgaanbieders thuis. U spreekt met de zorgaanbieder(s) af welke onderdelen (modules) van de Wlz-zorg u wilt. Bijvoorbeeld wel de persoonlijke zorg, maar geen begeleiding. Alleen maaltijden regelt u niet via een modulair pakket thuis. De afspraken noteert u samen in het zorgplan. 

Zie Modulair pakket thuis voor meer informatie. 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. U kiest zelf de zorgverlener(s) uit. Dat kunnen professionele zorgverleners zijn, maar ook bijvoorbeeld familieleden. U legt de afspraken af in zorgverleningsovereenkomsten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners uit. 

Zie Persoonsgebonden budget in de Wlz voor meer informatie. 

Combinatie

U kunt het modulair pakket thuis combineren met een persoonsgebonden budget. U krijgt dan bepaalde zorg van een zorgaanbieder uit het modulair pakket thuis en de overige zorg koopt u in met een pgb.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.