Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Toegang tot jeugdhulp

Voor jeugdhulp en ondersteuningsvragen kunt u terecht bij uw eigen gemeente.

Jeugdhulpplicht

Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. Daarmee zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:

  • Advies geven: samen met de jeugdige nagaan welke hulp het beste past.
  • Keuze maken: samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen.
  • Toeleiding: ervoor zorgen dat de gekozen hulp ook daadwerkelijk beschikbaar is.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit goed wordt georganiseerd. Zij hoeven niet alles zelf uit te voeren, maar kunnen daarvoor deskundige organisaties inschakelen.

Waar kunt u terecht?

Hoe de jeugdhulp wordt georganiseerd, verschilt per gemeente. In veel gemeenten regelt het sociaal wijkteam de toegang tot jeugdhulp. In het sociaal wijkteam werken deskundigen die samen met ouders en kinderen kijken wat de hulpvraag is en wat de beste oplossing is.

In andere gemeenten biedt een jeugdteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) toegang tot jeugdhulp.

U kunt bij uw eigen gemeente navragen hoe de toegang geregeld is. 

Verwijzing via arts

Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Dit staat de Jeugdwet en dit geldt in alle gemeenten. Met een verwijzing van een arts is jeugdhulp rechtstreeks toegankelijk, er is dan geen indicatiestelling door de gemeente nodig. 

Kan de gemeente mij verplichten om minder te werken zodat ik mijn kind kan verzorgen?

Nee, de gemeente kan u niet verplichten minder te gaan werken. Wel gaat de gemeente met u in gesprek om te bepalen wat de best passende oplossing is in uw situatie. Als u zelf tot de conclusie komt dat minder werken het beste is, dan krijgt die keuze een plek in het eventuele ondersteuningsaanbod van de gemeente.

Welke gemeente biedt jeugdhulp als co-ouders in verschillende gemeenten wonen?

Als ouders  na een echtscheiding in verschillende gemeenten wonen en in gedeeld co-ouderschap voor de kinderen zorgen, wordt een ‘hoofdverblijf’ van het kind  aangewezen. De rechter kan dit hoofdverblijf bepalen bij de scheidingsuitspraak. Als het hoofdverblijf niet door de rechter is bepaald, geven ouders zelf het hoofdverblijf van hun kind aan.

Kunnen de ouders dit niet? Dan treden de twee gemeenten waar de ouders wonen met elkaar in overleg. Gemeenten hanteren hierbij het volgende criterium: het hoofdverblijf is die gemeente waar de jeugdhulp aan het kind binnen diens sociale netwerk (school, sport en vriendenkring) georganiseerd kan worden.

Kwaliteitseisen

Gemeenten moeten zich houden aan de eisen uit de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet (juridische teksten). Daarin staat onder meer dat gemeenten deskundigen moeten inschakelen op het gebied van:

  • opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
  • opvoedingssituaties waardoor jongeren mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd;
  • taal- en leerproblemen;
  • somatische (lichamelijke) aandoeningen;
  • lichamelijke of verstandelijke beperkingen;
  • kindermishandeling en huiselijk geweld.

Zie ook

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.