Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Toegang tot jeugdhulp

Zoekt u begeleiding voor uw kind met een beperking of gedragsprobleem? Of wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp en ondersteuningsvragen. Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar.

Wat is jeugdhulp?

Op basis van de Jeugdwet is uw gemeente verplicht u en uw kind te helpen. Uw gemeente heeft een jeugdhulpplicht. U ontvangt de volgende hulp bij uw gemeente:

  • advies: samen met uw kind bekijkt de gemeente welke hulp het beste past;
  • hulp kiezen: samen met uw kind regelt uw gemeente de juiste jeugdhulp;
  • hulp regelen: uw gemeente zorgt dat uw kind de gekozen hulp ook daadwerkelijk ontvangt.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit goed wordt georganiseerd. Uw gemeente hoeft niet alle zorg zelf aan uw kind te geven. Soms schakelt uw gemeente daarvoor deskundige organisaties in.

Welke ondersteuning krijgen u en uw kind?

Uw gemeente beschikt over verschillende mogelijkheden om u en uw kind te helpen. Dit hangt natuurlijk af van uw situatie.

  • ambulante jeugdhulp. Uw gemeente raadt deze aan als er problemen zijn in uw gezin. Bijvoorbeeld als uw kind spijbelt of depressief is. Of als uw kind veel ruzie met u maakt. Deze hulp ontvangt u en uw gezin thuis;
  • pleegzorg. Als uw kind door ernstige problemen niet thuis kan blijven wonen, is voor hem een pleeggezin een optie;
  • jeugdzorgplus. Vormt het gedrag van uw kind een ernstig probleem? En heeft hij bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen? Dan kan een gedwongen opname van uw kind in een instelling voor jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) een oplossing bieden;
  • wonen in een jeugdinstelling. Uw kind woont vrijwillig of gedwongen in een instelling voor hulp bij verschillende problemen;
  • jeugd-ggz. Heeft uw kind psychiatrische en/ of psychische problemen? En remmen deze problemen de ontwikkeling van uw kind? Dan geeft jeugd-GGZ uw kind hulp;
  • jeugdzorg voor kinderen met een beperking. Denk hierbij aan een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking. Maar ook aan bijvoorbeeld een chronische ziekte of psychische stoornis. Vaak geeft de gemeente vanuit de Jeugdwet u en uw kind hierbij ondersteuning. 

Waar kunt u terecht?

Vraag aan uw gemeente bij welke organisatie u terecht kunt. Elke gemeente regelt de jeugdhulp namelijk anders. Uw kind ontvangt mogelijk jeugdhulp van een jeugdteam in de wijk of een sociaal wijkteam. Ook regelen hulpverleners bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor uw kind toegang tot jeugdhulp. Vraag aan uw gemeente hoe u contact legt met de juiste organisatie.

Verwijzing via arts

Heeft u een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist voor jeugdhulp? Dan krijgen u en uw kind direct toegang tot jeugdhulp. Dit staat in de Jeugdwet en dit geldt in alle gemeenten. Een indicatiestelling door de gemeente is niet meer nodig voor u en uw kind. 

Minder werken als ouder

Uw gemeente kan u niet verplichten minder te gaan werken. Dit bepaalt u zelf. Wel bekijkt de gemeente samen met u wat u als ouder kunt doen. En hoe de gemeente u kan ondersteunen. Hoeveel u werkt, heeft invloed op het ondersteuningsaanbod van uw gemeente.

Gemeente bepalen bij co-ouderschap

Bent u co-ouder? En wonen u en uw partner in twee verschillende gemeentes? Dan heeft u samen of een rechter tijdens de scheidingsuitspraak een ‘hoofdverblijf’ voor uw kind aangewezen. In de gemeente van dit hoofdverblijf ontvangt uw kind jeugdhulp.

Bent u het met uw partner niet eens over wat het hoofdverblijf is voor uw kind? Dan overleggen de twee gemeenten met elkaar. Zij kiezen voor u de gemeente waar de jeugdhulp voor uw kind het beste geregeld kan worden. Hierbij speelt het sociale netwerk (school, sport en vriendenkring) van uw kind een belangrijke rol.

Zie ook

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.