Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Toegang tot zorg

Om langdurige zorg en ondersteuning te regelen moet u verschillende stappen zetten. 

1. Oriëntatie

Wat is de hulpvraag precies? Welke zorg of ondersteuning heeft u nodig? Kijk voor meer informatie op Hulpvraag verduidelijken.

2. Indicatie of verwijzing vragen

Men noemt dit ook wel 'toegang tot zorg en ondersteuning'. Een deskundige beoordeelt welke hulp of zorg u nodig heeft, hoe lang en hoe veel. Afhankelijk van het soort hulp heet die toegang een indicatie, een verwijzing of een beschikking. Bij de verschillende soorten hulp en voorzieningen in Regelhulp staat waar u de zorg kunt aanvragen. 

3. Leveringsvorm kiezen

Bij veel soorten zorg kunt u kiezen tussen zorg in natura (een zorgaanbieder regelt alles) of een persoonsgebonden budget (u krijgt een geldbedrag om zelf zorg in te kopen). Sommige vormen van zorg worden alleen in natura geleverd, zoals gespecialiseerde behandeling. 

4. Zorgaanbieder kiezen

Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan heeft u maximale vrijheid om zelf uw zorgverleners te kiezen. Bij zorg in natura kunt u kiezen uit de zorgaanbieders waar het zorgkantoor of zorgverzekering contracten mee heeft afgesloten. Heeft u een restitutiepolis bij uw zorgverzekeraar? Dan heeft u volledig vrije keuze. 

Voor informatie over zorgaanbieders kunt u bijvoorbeeld terecht op kiesBeter.nl of Zorgkaartnederland.nl

5. Afspraken maken

Met de zorgaanbieder of zelf ingehuurde zorgverleners spreekt u af welke zorg en ondersteuning u precies krijgt. U kunt hierbij uw eigen wensen aangeven. De zorg moet uiteraard passen binnen uw indicatie of verwijzing. 

6. Evalueren

Het is belangrijk om regelmatig na te denken of de zorg en ondersteuning die u krijgt, (nog) goed aansluit bij uw behoefte. Voel u vrij om dit te bespreken met de zorgverlener(s). 

7. Betalen

Zorg wordt meestal grotendeels vergoed. Het deel dat u zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. In de zorgverzekering heet dit het 'eigen risico'. 

U krijgt een rekening voor de eigen betalingen van het CAK of van de zorgverzekeraar

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.