Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Toegankelijkheid voor iedereen

Ondanks een lichamelijke of geestelijke beperking, wilt u overal kunnen komen en alles kunnen doen. Noodzakelijk hiervoor is dat u makkelijk toegang krijgt tot diensten en gebouwen. Daarvoor moet een organisatie de fysieke en digitale omgeving aanpassen voor mensen met een beperking. Voorbeelden van de digitale omgeving zijn websites en computer-programma's. Een (digitale) omgeving is toegankelijk als deze bruikbaar, bereikbaar en betreedbaar is.

Fysiek, digitaal en taal

Het woord 'toegankelijkheid' betekent ten eerste dat u makkelijk een fysieke ruimte binnengaat. Bijvoorbeeld dat u met een rolstoel een gebouw in kan. Daarnaast betekent toegankelijkheid dat u duidelijke informatie en goede service krijgt. Als u blind bent, moet bijvoorbeeld een website u op een geschikte manier informeren. En de overheid moet formulieren opstellen die begrijpelijk zijn voor iedereen, zonder moeilijke taal.

Recht op toegang

U heeft recht op goede toegang tot gebouwen, diensten en de digitale omgeving (zoals websites). Dit is geregeld in de volgende wetten:

  • wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Deze wet gaat over wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer. Daardoor kunt u eisen stellen aan de toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen en diensten in deze sectoren. En een werkgever of opleiding mag u bijvoorbeeld niet weigeren omdat u een beperking heeft;
  • artikel 1 van de Grondwet (GW). Deze wet richt zich tegen discriminatie op basis van onder andere een beperking of chronische ziekte.

Inclusie

Een ander woord voor 'toegankelijkheid' is 'inclusie'. Het doel van een inclusieve of toegankelijke samenleving is dat iedereen kan meedoen. Een openbare voorziening moet iedereen kunnen gebruiken. Hierdoor zijn dan geen aparte oplossingen nodig voor mensen met een beperking.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.