Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Uithuisplaatsing

Meestal bieden jeugdhulpverleners hulp bij u thuis. Soms helpt dat niet genoeg en is het nodig dat uw kind (tijdelijk) ergens anders woont.

Een kind kan uit huis worden geplaatst in de volgende situaties:

  • Het kind wordt thuis verwaarloosd of mishandeld.
  • De vader of moeder is ziek en kan daardoor niet voor het kind zorgen.
  • Er is constant ruzie tussen ouder(s) en kind of ouders onderling.
  • Het kind is gehandicapt en de zorg is voor de ouders te zwaar.
  • Het kind is lastig en de ouders kunnen dit niet aan.

Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. Een jeugdrechter beslist over gedwongen uithuisplaatsing.

Hoe gaat het verder?

Tijdens de uithuisplaatsing gaat het kind tijdelijk ergens anders wonen, bijvoorbeeld in een gezinshuis of bij een pleeggezin. Soms kan het kind ook worden opgevangen binnen de familie of door vrienden. Dit heet netwerkpleegzorg.

Een gezinsvoogd houdt contact met het kind en het gezin. Ouders en kinderen krijgen hulp om aan de situatie te wennen of om aan terugkeer te werken.

Meestal mogen ouders contact houden met hun kind. Er wordt dan een omgangsregeling vastgesteld. De rechter kan dat echter ook verbieden als hij dat beter vindt voor het kind.

Kind met een beperking

Wordt een kind met een beperking uit huis geplaatst? Dan schakelt de gemeente of de kinderrechter de William Schrikker Jeugdbescherming in. De William Schrikker Groep biedt hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.