Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Uithuisplaatsing

Soms is het beter als uw kind - tijdelijk - ergens anders woont. Uw kind kan uit huis worden geplaatst als:

  • uw kind wordt verwaarloosd of mishandeld
  • u - of uw partner - te ziek bent om uw kind te verzorgen
  • er vaak ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind
  • het kind gehandicapt is en de zorg voor u te zwaar is
  • het kind lastig is en de zorg voor u te zwaar is

Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. Een jeugdrechter beslist over gedwongen uithuisplaatsing.

Zorg

  • Een kind woont bij een uithuisplaatsing tijdelijk ergens anders. Bijvoorbeeld in een gezinshuis. Of bij een pleeggezin. Soms woont het kind bij familie of vrienden. Dit heet netwerkpleegzorg.
  • Een gezinsvoogd houdt contact met het kind en het gezin. Ouders en kinderen krijgen hulp om aan de situatie te wennen. Of om te werken aan terugkeer.
  • Meestal mogen ouders contact houden met hun kind. Hoe vaak er contact is staat in een omgangsregeling.
  • De rechter kan contact tussen ouders en kind ook verbieden.

Kind met een beperking

Wordt een kind met een beperking uit huis geplaatst? Dan schakelt de gemeente of de kinderrechter de William Schrikker Jeugdbescherming in.

  • De William Schrikker Groep biedt hulp aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte. En aan kinderen van ouders met een beperking.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.