Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Kunt u niet werken omdat u al langere tijd ziek bent? Of lukt het u niet om werk te vinden door een beperking? UWV ondersteunt u bij het vinden van werk. Als u niet kunt werken, dan geeft UWV u tijdelijk een inkomen.

Wat doet UWV?

Namens de overheid keert UWV werknemersverzekeringen uit (zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet).

Uw werkgever of uitkeringsinstantie (zoals UWV) betaalt voor u een werknemersverzekering aan de Belastingdienst. Dit verzekert u tegen het verliezen van uw inkomen. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: verlies van uw baan, arbeidsongeschiktheid of ziek worden.

Naast het uitkeren van geld, heeft UWV ook andere taken:

  • u helpen met het vinden of houden van werk. Hiervoor werkt UWV samen met uw gemeente.
  • beoordelen of u arbeidsongeschikt bent. Arbeidsongeschikt wil zeggen dat u door een ziekte, ongeval of beperking niet kunt werken.
  • beheren van uw persoonlijke gegevens over uw werk of uitkering. Daardoor hoeft u al uw persoonlijke informatie maar één keer door te geven aan de overheid.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.