Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Wat is UWV?

UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV tijdelijk inkomen.

UWV - werken aan perspectief

UWV is een ZBO en verzorgt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Visie en missie

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is de missie van UWV om, samen met andere organisaties, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgt UWV snel voor inkomen.

Kerntaken en ambitie

UWV heeft kerntaken op vier gebieden:

  • werk – het aan het werk houden of helpen van de klant, in nauwe samenwerking met de gemeenten;
  • sociaal medische zaken – het beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid volgens eenduidige criteria;
  • uitkeren – het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werk niet of niet direct mogelijk is;
  • gegevensbeheer – ervoor zorgen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Voor meer informatie gaat u naar de website van UWV.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.