Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Verblijf in een instelling

'Verblijf' is het langdurig wonen in een zorginstelling. Er zijn verschillende soorten verblijf. Voorbeelden zijn:

  • Wonen in een verpleeghuis, een gezinsvervangend tehuis of een instelling voor gehandicapten.
  • Wonen met behandeling in een GGZ-instelling.

Voor wie?

U kunt een indicatie vragen voor verblijf als u of uw kind door een ziekte of beperking niet thuis kan blijven wonen. Een indicatie voor verblijf is mogelijk als:

  • blijvend permanent toezicht nodig is;
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is. 

Verblijf in een beschermde woonomgeving zonder behandeling, valt onder de Wmo. Zie hiervoor: Beschermd wonen

Hoe vraagt u zorg in een instelling aan?

Zie hiervoor Indicatie voor Wlz-zorg

Voor opname en behandeling in een GGZ-instelling kan uw psychiater een verwijzing geven. De zorgverzekering vergoedt de kosten. U heeft een CIZ-indicatie voor de Wlz nodig als de opname langer dan drie jaar duurt.

Welke zorg krijgt u in de instelling?

Heeft u een indicatie voor verblijf in een zorginstelling? Dan krijgt u ook een zorgprofiel, waarin staat welke zorg en begeleiding u nodig heeft.

Wat kost verblijf in een zorginstelling?

Voor verblijf betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK rekent dit voor u uit en stuurt u de rekening. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

Meer informatie

Adressen van zorginstellingen vindt u op Zorgkaart Nederland. U ziet hier ook hoe cliënten de instellingen waarderen.

Op kiesBeter.nl vindt u de kwaliteitsgegevens van instellingen voor gehandicaptenzorg, GGZ en verpleeghuizen.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.