Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Verblijf in een jeugdinstelling

Een kind of jongere kan om verschillende redenen in een jeugdinstelling gaan wonen. Wonen wil zeggen: dag en nacht in een instelling verblijven. Men noemt dit 'residentiële jeugdhulp'.

Kinderen wonen bijvoorbeeld (tijdelijk) in een instelling vanwege opvoedproblemen, psychische problemen, een lichamelijke ziekte of beperking, een zintuiglijk beperking of een verstandelijke beperking.  

Vrijwillig of gedwongen

Verblijf in een jeugdinstelling kan vrijwillig of gedwongen zijn. De jeugdigen wonen in groepen die open of besloten zijn. Open wil zeggen dat uw kind vrij is om het instellingsterrein te verlaten, bijvoorbeeld om naar school te gaan, of voor sport en hobby's. In een besloten groep moet uw kind toestemming hebben om het terrein te verlaten, of mag hij of zij alleen onder begeleiding naar buiten. 

'Verblijf' onder de Jeugdwet

Het verblijf in een jeugdinstelling valt grotendeels onder de Jeugdwet. Die wet gaat over zorg voor kinderen en jongeren die ondersteuning krijgen met als doel weer zelfstandig te kunnen leven. Het gaat om jeugd die tijdelijk in een instelling moet wonen vanwege ernstige gedragsproblemen, psychische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. 

U kunt voor een indicatie of verwijzing terecht bij uw gemeente of de (huis)arts van uw kind. 

'Verblijf' onder de Wet langdurige zorg

Daarnaast is er de Wet langdurige zorg. Deze wet is er voor kinderen (en volwassenen) die blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.