Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Verblijf in een jeugdinstelling

Soms kan uw kind niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld als uw kind een gedragsprobleem of een psychisch probleem heeft. Dan is wonen in een jeugdinstelling soms beter voor zowel uw kind als voor u. Wonen wil zeggen: dag en nacht in een instelling verblijven. Dit heet ook 'residentiële jeugdhulp'.

Voor wie?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar die verschillende problemen hebben. Deze problemen kunnen zijn:

  • emotionele of gedragsproblemen;
  • lichamelijke klachten of zichzelf slecht verzorgen;
  • leer- en aandachtsproblemen;
  • slechte relatie met uw kind. Kinderen in een instelling zijn soms ook verwaarloosd of mishandeld;
  • problemen op school of werk en met het opbouwen van een sociaal netwerk.

Vrijwillig of gedwongen in een jeugdinstelling

Uw kind woont vrijwillig of gedwongen in een jeugdinstelling. Uw kind leeft in een groep die open of besloten is. Open wil zeggen dat uw kind vrij is om het instellingsterrein te verlaten, bijvoorbeeld om naar school te gaan, of voor sport en hobby's. In een besloten groep moet uw kind toestemming hebben om het terrein te verlaten. Of mag hij of zij alleen onder begeleiding naar buiten. 

Hoe regelt u een tijdelijke opname?

Het tijdelijke verblijf in een jeugdinstelling valt grotendeels onder de Jeugdwet. Die wet gaat over zorg aan kinderen en jongeren en zorgt dat uw kind na een tijd zelfstandig kan leven. Het gaat om jeugd die tijdelijk in een instelling moet wonen vanwege ernstige gedragsproblemen, psychische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp aan uw kind. U kunt voor een indicatie of verwijzing terecht bij uw gemeente of de (huis)arts van uw kind.

Hoe regelt u een langdurige opname?

Heeft uw kind langdurig zorg nodig? Dan regelt u de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is voor kinderen (en volwassenen) die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24-uurszorg in de nabijheid. Bijvoorbeeld vanwege een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. U vraagt hiervoor een indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg(CIZ). 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.