Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Verpleeghuis

Een verpleeghuis is bedoeld voor mensen met een ernstige ziekte of beperking die intensieve zorg nodig hebben. Opname in een verpleeghuis kan tijdelijk of langdurig zijn. Bijvoorbeeld als u:

  • na een ziekenhuisopname tijdelijk nog veel verzorging en/of verpleging nodig heeft;
  • moet revalideren na een ongeluk, een grote operatie of een beroerte;
  • door een chronische ziekte veel zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door MS, hersenletsel of dementie.

Mensen van alle leeftijden kunnen in een verpleeghuis terecht. In sommige verpleeghuizen wonen alleen bepaalde groepen cliënten, bijvoorbeeld mensen met dementie.

Regulier en particulier verpleeghuis

Er zijn reguliere verpleeghuizen en particuliere verpleeghuizen. Verblijf in een regulier verpleeghuis wordt grotendeels vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage. Verblijf in een particulier verpleeghuis betaalt u grotendeels zelf.

Wonen in een regulier verpleeghuis

Om in een regulier verpleeghuis te wonen heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg nodig. Uw partner kan met u meeverhuizen en hoeft hiervoor geen indicatie aan te vragen. 

Voor verblijf in een verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is onder meer afhankelijk van uw inkomen. Het CAK rekent de eigen bijdrage uit en stuurt u een rekening. Meer informatie vindt u op de website van het CAK

Verblijf in een particulier verpleeghuis

Voor verblijf in een particulier verpleeghuis is geen indicatie nodig. De kosten voor het wonen en de zorg betaalt u zelf. De zorg en ondersteuning kunt u eventueel betalen uit een persoonsgebonden budget als u hiervoor in aanmerking komt op grond van de:

  • zorgverzekering, voor verpleging en verzorging (wijkverpleging);
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor begeleiding in het dagelijks leven;
  • Wet langdurige zorg, voor intensieve zorg. 

Vraag bij het particuliere verpleeghuis na wat de mogelijkheden zijn. 

Tijdelijke opname

U kunt tijdelijk in een verpleeghuis opgenomen worden, bijvoorbeeld om te herstellen van een operatie. Men noemt dit kortdurend eerstelijns verblijf

Adressen

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.