Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Verpleeghuis

Heeft u door een ernstige ziekte of zware beperking veel zorg of medische zorg nodig? Dan is een verpleeghuis voor u geschikt. In een verpleeghuis ontvangt u intensieve zorg en medische behandelingen. Daarnaast regelt u makkelijk hulp van verpleegkundigen die 24 uur per dag in de buurt zijn. Tijdelijk verblijf is mogelijk.  

Voor wie is een verpleeghuis?

Als u intensieve zorg of medische behandelingen nodig heeft, kunt u (tijdelijk) wonen in een verpleeghuis. Bijvoorbeeld als u:

  • door ernstige lichamelijke beperkingen zware medische behandelingen nodig heeft;
  • door een chronische ziekte veel zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door MS, hersenletsel of dementie;
  • na een ziekenhuisopname tijdelijk veel verzorging en/of verpleging nodig heeft;
  • na een ongeluk, een grote operatie of een beroerte moet revalideren.

Mensen van alle leeftijden kunnen wonen in een verpleeghuis. In sommige verpleeghuizen wonen alleen bepaalde groepen cliënten, bijvoorbeeld mensen met dementie.

Tijdelijke opname

U kunt tijdelijk in een verpleeghuis opgenomen worden, bijvoorbeeld om te herstellen van een operatie. Men noemt dit eerstelijns verblijf.

Hoe regelt u een opname in een verpleeghuis?

U bepaalt eerst of u in een regulier of in een particulier verpleeghuis wilt wonen. Een particulier verpleeghuis geeft vaak zorg aan een kleinere groep mensen dan een regulier verpleeghuis.

Om in een regulier verpleeghuis te wonen, heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg nodig.

Voor verblijf in een particulier verpleeghuis is geen indicatie nodig.

Wat kost een opname in een regulier verpleeghuis?

De overheid vergoedt de meeste kosten van uw verblijf in een regulier verpleeghuis. U betaalt wel een eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en int deze.

Wat kost een verblijf in een particulier verpleeghuis?

 De kosten van een particulier verpleeghuis betaalt u zelf. De zorg kunt u eventueel betalen uit een (a=6645,persoonsgebonden budget] (pgb). U ontvangt mogelijk een pgb via de volgende regeling:

  • zorgverzekering, voor wijkverpleging;
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor begeleiding in het dagelijks leven;
  • Wet langdurige zorg (Wlz), voor intensieve zorg. 

Vraag bij het particuliere verpleeghuis na wat de mogelijkheden zijn. 

Adressen

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.