Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Verzorgingshuis

Lukt het u niet meer om alles zelf in huis te doen door uw leeftijd? Of heeft u extra hulp in huis nodig vanwege een ziekte of beperking? In een verzorgingshuis regelt u makkelijk hulp bij dagelijkse handelingen zoals wassen, aankleden en schoonmaken. U woont hiervoor zelfstandig in een appartement in een verzorgingshuis. In dit huis kunt u daarnaast dagelijks aan verschillende activiteiten meedoen en eten in het restaurant.

Welke hulp is er mogelijk?

In een verzorgingshuis krijgt u bijvoorbeeld hulp bij:

  • opstaan, wassen en aankleden;
  • het huishouden, vrijetijdsbesteding en maaltijden;
  • medicijngebruik.

In een verzorgingshuis ontvangt u slechts beperkt verpleging (wondverzorging, injecties e.d.). Als u veel verpleging nodig heeft, kunt u een indicatie aanvragen voor een verpleeghuis.

Hoe regelt u een verblijf in een verzorgingshuis?

Om te wonen in een verzorgingshuis, heeft u een indicatie voor Wlz-zorg nodig. Deze vraagt u aan bij het CIZ. De eisen voor een indicatie worden steeds strenger. U moet dus veel zorg nodig hebben om een indicatie te krijgen.

Wonen in een woonzorgcentrum of serviceflat kan een alternatief zijn. 

Eigen bijdrage

Voor een verzorgingshuis, betaalt u een eigen bijdrage via de Wet langdurige zorg (Wlz). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. De hoogte van uw eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen, gezinssamenstelling, vermogen en uw leeftijd. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.