Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Volledig pakket thuis

Een volledig pakket thuis (vpt) is één van de leveringsvormen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een vpt kunt u of uw kind buiten een instelling Wlz-zorg ontvangen. Andere leveringsvormen van Wlz-zorg zijn:

Met het vpt krijgt u thuis vergelijkbare zorg als u in een instelling zou krijgen. U kunt kiezen voor een vpt als u of uw kind een indicatie voor Wlz-zorg heeft. 

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Als u kiest voor een vpt, krijgt u het complete zorgpakket uit uw zorgprofiel thuis geleverd. Eén zorgaanbieder levert al uw zorg. 

Zorg in het vpt

Het vpt kan bestaan uit:

 • verpleging;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding);
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling);
 • vervoer naar behandeling en/of dagbesteding;
 • maaltijden (eten en drinken);
 • hulp bij het huishouden;
 • logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorg. 

Het vpt bevat geen ‘algemeen medische zorg’. Als u kiest voor een vpt en dus thuis woont, vergoedt de zorgverzekering uw algemene medische zorg. De huisarts is hiervoor verantwoordelijk. 

Verschillen tussen vpt en mpt

Met een modulair pakket thuis (mpt) kunt u ook Wlz-zorg buiten een instelling ontvangen. Wat zijn de verschillen met het vpt?

 1. U kunt het vpt niet combineren met een pgb. Bij een mpt kan dit wel. 
 2. Bij een vpt heeft u te maken met één zorgaanbieder. Het mpt kan geleverd worden door verschillende aanbieders.
 3. Het vpt bevat ook de maaltijden en hulp bij het huishouden. Dit geldt niet voor het mpt. 
 4. Voor het mpt geldt (meestal) een extra korting op de eigen bijdrage en het inkomen dat meetelt voor uw eigen bijdrage. Bij het vpt geldt deze korting niet.

Zorgplan

Kiest u voor een vpt? Dan bespreekt de zorgaanbieder met u hoe uw zorg er precies geleverd zal worden. Bijvoorbeeld op welke tijden u hulp krijgt bij de persoonlijke verzorging. Of welke begeleiding u precies nodig heeft. De afspraken worden opgeschreven in uw zorgplan

Meerzorg bij een vpt

Heeft u meer zorg nodig dan opgenomen in uw zorgzwaartepakket? Dan kunt u een toeslag voor 'meerzorg' aanvragen. Deze toeslag meerzorg is mogelijk bij alle leveringsvormen, dus ook bij het vpt. Het zorgkantoor besluit of u aanspraak kunt maken op meerzorg.

Eigen bijdrage 

Voor het vpt geldt de lage 'intramurale' eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK

Van zorgaanbieder veranderen

Bent u niet tevreden over de aanbieder die het vpt levert? Dan kunt u overstappen naar een andere aanbieder. Neem hiervoor contact op met uw zorgkantoor

Keuzevrijheid

Als u of uw kind een indicatie heeft voor Wlz-zorg, kunt u kiezen tussen de verschillende leveringsvormen. Die keuze is vrij. Het zorgkantoor kan een verzoek om een vpt alleen weigeren als u de zorg thuis niet verantwoord en doelmatig kunt ontvangen. Verantwoord betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Doelmatig wil zeggen dat de zorg thuis niet duurder is dan in een instelling.

De zorgaanbieder toetst dit en adviseert het zorgkantoor of het vpt verantwoord en doelmatig geleverd kan worden. Het zorgkantoor bekijkt het advies en besluit of een vpt mogelijk is. 

Bent u het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het zorgkantoor. U kunt eventueel ook in beroep gaan. 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.