Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Volledig pakket thuis

Wilt u - of uw kind - thuis blijven wonen, maar wel dezelfde zorg ontvangen als in een instelling? Dat kan met een volledig pakket thuis.

Hulp

Een volledig pakket thuis bestaat mogelijk uit:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling)
 • vervoer naar een behandeling en/of dagbesteding
 • maaltijden
 • hulp bij het huishouden
 • logeren in een instelling - logeeropvang - om een mantelzorger tijdelijk rust te geven

Let op: kiest u voor een volledig pakket thuis? Dan vergoedt de zorgverzekering uw algemene medische zorg. Uw huisarts is verantwoordelijk voor deze algemene zorg.

Voorwaarden

U ontvangt een volledig pakket thuis onder bepaalde voorwaarden:

 • U ontvangt zorg aan huis in plaats van een instelling als dat kan met uw gezondheid. En uw veiligheid geen gevaar loopt.  
 • Uw zorg thuis is niet duurder dan in een instelling.

Regelen

 • Een volledig pakket thuis is een vorm van Wlz-zorg. U heeft voor zorg vanuit de Wlz een indicatie nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het CIZ.
 • Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u kiezen uit verschillende vormen van Wlz-zorg.
 • De zorgverlener adviseert het zorgkantoor over uw aanvraag. Het zorgkantoor bekijkt het advies en besluit of een volledig pakket thuis mogelijk is. 
 • Bent u het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Dan kunt u bezwaar maken bij het zorgkantoor. U kunt eventueel ook in beroep gaan.

Zorgprofiel

 • Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Kiest u voor een volledig pakket thuis? Dan krijgt u alle zorg die in uw zorgprofiel staat.
 • 1 zorgaanbieder levert al uw zorg. Het zorgkantoor moet wel een contract hebben met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder bespreekt met u hoe u uw zorg precies krijgt. Bijvoorbeeld op welke tijden. Of welke begeleiding u precies nodig heeft.
 • Deze afspraken schrijft u samen in uw zorgplan.

Meerzorg

Heeft u meer zorg nodig dan staat in uw zorgprofiel? Bijvoorbeeld doordat u of uw kind een meervoudige handicap heeft? Dan kunt u een toeslag voor 'meerzorg' aanvragen. Deze toeslag is ook mogelijk bij het volledig pakket thuis. Het zorgkantoor besluit of u recht heeft op meerzorg.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

 • Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
 • Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. Bij een groter bedrag verdeelt het  over meer dan 1 maand.

Meer weten?

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.