Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Vrijwilligerszorg

Een vrijwilliger kan af en toe de zorg overnemen. Bijvoorbeeld als professionele thuiszorg niet mogelijk, nodig, of niet voldoende is. Ook in verzorgings- en verpleeghuizen worden steeds vaker vrijwilligers betrokken bij de zorg. 

Welke zorg geeft een vrijwilliger?

Vaak gaat het om praktische hulp en steun, zoals oppassen bij een kind met een chronische ziekte of toezicht bij een oudere met dementie zodat de mantelzorger zelf iets kan ondernemen. Ook persoonlijke verzorging, zoals het helpen bij het opstaan en aankleden, is een onderdeel van de zorg. Een vrijwilliger kan in principe ondersteunen bij alle zorgtaken. 

Mag een vrijwilliger ook medische zorg overnemen?

Patiënten en mantelzorgers voeren soms zelf medische handelingen uit, zoals een injectie geven. Professionele (betaalde) zorgverleners moeten zich houden aan wettelijke regels rond medische handelingen. Deze regels gelden niet voor patiënten zelf en voor mantelzorgers, en formeel ook niet voor vrijwilligers.

Het is voor patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners vaak onduidelijk of een vrijwilliger medische handelingen mag overnemen. Belangrijk is de veiligheid voor de cliënt. De beroepsvereniging van zorgaanbieders, Actiz, adviseert om aan vrijwilligers dezelfde eisen te stellen als aan beroepskrachten als het gaat om medische handelingen. In dat geval moet de vrijwilliger dus bekwaam zijn om de handeling uit te voeren, en zich houden aan de aanwijzingen van een arts.

Geen zorg overnemen van betaalde krachten

Een ander punt dat speelt bij de inzet van vrijwilligers, is het risico van verdringing van beroepskrachten. Volgens de huidige regels is er sprake van verdringing van betaalde arbeid wanneer de betreffende activiteiten ergens in Nederland tot een betaalde functie behoren.

Het ministerie van Sociale Zaken wil deze regels wat verruimen. In de toekomst kunnen vrijwilligers geen betaalde krachten binnen een specifieke organisatie vervangen. Een vrijwilliger die werkt voor een zorginstelling, kan dan dus geen zorg geven waarvoor dezelfde organisatie beroepskrachten betaalt of waarvoor vacatures open staan. De vrijwilliger kan dan alleen taken uitvoeren die binnen die organisatie al geruime tijd niet meer betaald worden.

Vertrouwen in een vrijwilliger

Het is belangrijk dat degene die de zorg krijgt, zich prettig voelt bij de hulp van de vrijwilliger. Het maakt natuurlijk verschil of een vrijwilliger alleen aanwezig is om toezicht te houden, of ook helpt met persoonlijke verzorging. En voor veel mensen maakt het ook verschil of de vrijwilliger iemand uit de buurt is, of een onbekende. Ook de familie en de vrijwilliger zelf moeten zich goed voelen bij de samenwerking en de geboden hulp. Vaak helpt het om hier open over te praten, eventueel met begeleiding van de vrijwilligersorganisatie.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.