Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg en verblijf voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Het kan gaan om:

  • Verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld in een verpleeg- of verzorgingstehuis, of een woonvorm in de gehandicaptenzorg.
  • Thuis wonen met zorg uit de Wlz. Voor jeugd en volwassenen die intensieve zorg nodig hebben, en voor wie het verantwoord is om thuis te blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat er voldoende toezicht aanwezig is. 
  • ADL-assistentie in en om de ADL-woning.
  • Gespecialiseerde behandeling valt onder een subsidieregeling van de Wlz. De behandeling moet gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening, of het verbeteren van vaardigheden of gedrag. Bijvoorbeeld het leren omgaan met woedeaanvallen, of het voorkomen van complicaties bij complexe problematiek. Vraag uw behandelaar of uw beoogde behandeling onder de Wlz valt. 

Zie ook

Indicatie voor Wlz-zorg

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.