Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Wet langdurige zorg

Heeft u 24 uur per dag intensieve zorg nodig? Of moet een hulpverlener permanent op uw gezondheid toezicht houden? Dan is verblijf in een zorginstelling voor u mogelijk een goede oplossing. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt deze langdurige, zware zorg. Het is niet alleen bedoeld voor kwetsbare ouderen. Jongeren en volwassenen met een beperking of psychische stoornis kunnen ook zorg vanuit de Wlz krijgen. 

Welke zorg?

Zorg vanuit de Wlz kan zijn:

  • verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld in een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm voor gehandicapten. Uw verblijf is inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes;
  • thuis wonen met zorg uit de Wlz. Als u of uw kind intensieve zorg nodig heeft en zowel veilig als gezond thuis kan blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat er voldoende toezicht aanwezig is;
  • ADL-assistentie in en om de ADL-woning. Dit is direct oproepbare assistentie bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL);
  • gespecialiseerde behandeling (extramurale behandeling). De behandeling moet gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening, of het verbeteren van vaardigheden of gedrag. Bijvoorbeeld het leren omgaan met woedeaanvallen, of het voorkomen van complicaties bij complexe problematiek. Vraag uw behandelaar of uw behandeling onder de Wlz valt. 

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.