Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Wijkverpleging

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging of het geven van injecties. Deze zorg wordt gegeven vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie.

Onder wijkverpleging valt ook:

Andere vormen van verpleging en verzorging

  • Medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT) is gespecialiseerde verpleging thuis, onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Dit valt niet onder wijkverpleging. 
  • Mensen die hulp bij de persoonlijke zorg nodig hebben vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking kunnen bij de gemeente begeleiding aanvragen (Wmo-ondersteuning). 

Intensieve verzorging en verpleging thuis

Heeft u of uw kind blijvend permanent toezicht nodig of 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. Persoonlijke zorg en verpleging kunnen hier een onderdeel van zijn. Wlz-zorg kan in bepaalde situaties ook thuis geleverd worden. 

Indicatie voor wijkverpleging

U kunt een indicatie voor wijkverpleging vragen aan de wijkverpleegkundige. 

Kosten

Wijkverpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen risico. 

Het is mogelijk om wijkverpleging zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.