Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Zorg- en adviesteam (ZAT)

In een zorgteam en adviesteam (ZAT) werken scholen en zorgverleners samen. Een ZAT is bedoeld om problemen op tijd aan bij kinderen en jongeren aan te pakken.

  • Een ZAT is er voor alle kinderen die hulp of zorg nodig hebben.
  • Ziet een leraar dat een jongere hulp nodig heeft? Dan kan de leraar direct hulp inschakelen.

Samenwerken

Vaak werken de volgende instellingen samen in een ZAT:

  • de school
  • maatschappelijk werk
  • een wijkteam van de gemeente
  • jeugdgezondheidszorg
  • politie
  • een leerplichtambtenaar en een rmc medewerker

Het ZAT bespreekt het gedrag en de problemen van een kind. Ze maken samen een plan om de problemen aan te pakken. Daarna start de hulpverlening.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.