Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Zorg of ondersteuning evalueren

Bij langdurige zorg of ondersteuning hoort een zorgplan of ondersteuningsplan. Daarin staan de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgaanbieder of hulpverlener. Bijvoorbeeld welke ondersteuning u of uw kind precies krijgt, op welke tijden, en op welke manier de hulpverlener zorg geeft.

Zorg evalueren

Bij langdurige zorg of ondersteuning is het zorgplan langere tijd de richtlijn voor uw zorg. De zorg kan enkele maanden nodig zijn, maar ook jarenlang. Het is belangrijk om regelmatig na te gaan of de afspraken in het zorgplan nog goed aansluiten bij uw behoefte. De zorgvraag kan veranderen. Soms wordt de zorg niet helemaal volgens de afspraken geleverd. Bespreek dit dan met uw zorgverlener.

Twee keer per jaar

De zorgaanbieder moet het zorgplan twee keer per jaar bespreken met (de vertegenwoordiger van) de cliënt. Tijdens deze bespreking worden de gemaakte afspraken geëvalueerd en eventueel ook aangepast.

Nieuwe zorgvraag

Als u of uw kind na verloop van tijd meer zorg nodig heeft, moet u misschien een nieuwe indicatie of verwijzing aanvragen. Daarvoor moet eerst helder zijn wat de hulpvraag is.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.