Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Zorgkantoor

Het zorgkantoor regelt de zorg of het pgb (persoonsgebonden budget) voor mensen met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt te maken met het zorgkantoor als het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) u of uw kind een Wlz-indicatie heeft gegeven. 

Wat doet het zorgkantoor?

Het zorgkantoor krijgt van het CIZ uw indicatie voor Wlz-zorg. In de indicatie staat uw zorgprofiel: de zorg die u (of uw kind) nodig heeft. Er staat ook of u de zorg 'in natura' wilt, of via een pgb.

Voor zorg in natura heeft het zorgkantoor contracten afgesloten met veel zorgaanbieders in de regio. Het zorgkantoor laat u weten welke zorgaanbieders de zorg leveren die u nodig heeft. U kiest vervolgens de zorgaanbieder van uw voorkeur.

Als u kiest voor een pgb, bekijkt het zorgkantoor of u aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan berekent het zorgkantoor de hoogte van uw budget. Het geld gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de rekeningen van uw zorgverleners betaalt. 

Waar vindt u een zorgkantoor?

In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Er zijn 32 zorgkantoren in Nederland. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor alle mensen in de regio. Dat staat los van de zorgverzekeraar waar u zelf een zorgverzekering heeft.

U vindt de gegevens van het zorgkantoor in uw regio op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.