Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Zorgplan maken

Maakt u gebruik van verpleging of verzorging? En wilt u een duidelijk overzicht van wie u op welke tijden verzorgt en waar? In een zorgplan legt u de afspraken vast die u maakt met uw hulpverlener. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

Wat staat er in het zorgplan?

Een zorgplan beschrijft precies welke zorg en ondersteuning u krijgt. Dat geeft u meer invloed op de zorg. Hulpverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie over te dragen aan elkaar. In het zorgplan staan:

 • uw wensen en behoeften;
 • uw mogelijkheden en beperkingen;
 • doelen van de zorg voor de komende periode;
 • afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy.

Tip: houd uw zorgplan kort, overzichtelijk en praktisch. En let op dat de gevraagde zorg realistisch is. Met andere woorden zorg dat u geen onhaalbare afspraken maakt.

Wanneer maakt u een zorgplan?

U gebruikt een zorgplan in de volgende gevallen:

 • Als u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) ontvangt. In dit geval is een zorgplan voor u verplicht. Uw zorgaanbieder maakt het samen met u;
 • Als u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt. Soms vraagt uw zorgkantoor om een zorgplan voor uw pgb;
 • Als u zorg ontvangt vanuit de Wmo. Een persoonlijk plan gebruikt u bij het keukentafelgesprek met de gemeente.

Hoe maakt u een zorgplan?

U maakt het zorgplan samen met uw zorgaanbieder. Wilt u weten wat u in het plan kunt zetten? Kijk dan op:

 • Steffi, voor een eenvoudige uitleg over een ondersteuningsplan;
 • Uw eigen leefplan, voor mensen die verzorging en verpleging (wijkverpleging) krijgen;
 • Carenzorgt.nl, voor hulp bij het organiseren van zorg en het plannen van taken;
 • Wat wil ik met mijn leven?, voor meer informatie over een leefplan voor cliënten in de GGZ.

Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger? Dan stelt deze persoon samen met de zorgaanbieder een zorgplan voor u op.

Kunt u het zorgplan aanpassen?

Ja, u kunt uw zorgplan aanpassen als u andere zorg of ondersteuning nodig heeft. Spreek bijvoorbeeld met uw zorgaanbieder af dat u het plan regelmatig evalueert (bespreekt of het plan nog voldoet). Doe dit minimaal één keer per jaar, zo nodig vaker.

Houd daarnaast in de gaten of de zorg die u ontvangt, goed klopt met het zorgplan. Daarmee voorkomt u dat u te weinig, verkeerde of te veel zorg krijgt.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.