Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Zorgprofiel

Heeft u of uw kind een indicatie voor de Wet langdurige zorg(Wlz)? Dan heeft u het recht om in een zorginstelling te wonen. Daar hoort ook een zorgprofiel bij. Dat heette hiervoor een zorgzwaartepakket. In een zorgprofiel staat welke zorg u of uw kind nodig heeft. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt uw behoefte aan zorg vast en bepaalt welk zorgprofiel u nodig heeft.

Hoe ontvangt u een Wlz-indicatie?

U of uw kind kan een indicatie aanvragen voor Wlz-zorg. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) toetst of u of uw kind behoefte heeft aan permanent toezicht. Daarnaast bekijkt het CIZ of u of uw kind 24 uur per dag zorg in de buurt moet hebben. Zo ja, dan stelt het CIZ ook vast welk zorgprofiel daarbij hoort.

Afspraken in het zorgplan

In het zorgprofiel staat niet welke zorg en ondersteuning u of uw kind precies krijgt. Afspraken over de precieze invulling van de zorg staat in het zorgplan. Dit maakt u met de zorgaanbieder. Of staat in de zorgovereenkomst als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft.

Waar ontvangt u zorg?

Met een Wlz-indicatie (en dus een zorgprofiel) kunt u of uw kind:

  • Wonen in een zorginstelling. Voorbeelden zijn: verpleeghuis, instelling voor verstandelijk, lichamelijke of zintuiglijk gehandicapten of een GGZ instelling;
  • Zelfstandig wonen met volledige zorg van een zorginstelling (volledig pakket thuis);
  • Zelfstandig wonen en zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb);
  • Zelfstandig wonen en zelf kiezen welke zorg u van welke zorgaanbieder krijgt (modulair pakket thuis). 

Wachtlijst

Het is ook mogelijk dat u naar een zorginstelling wilt verhuizen waar nog geen plaats is. Dan komt u op een wachtlijst en krijgt u voorlopig zorg thuis.

Zie ook

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.