Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Zorgprofiel

Het zorgprofiel hoort bij een indicatie voor de Wet langdurige zorg (het recht om in een zorginstelling te wonen).

Indicatie 

U of uw kind kan een indicatie aanvragen voor Wlz-zorg. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) toetst of u of uw kind behoefte heeft aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Zo ja, dan stelt het CIZ ook vast welk zorgprofiel daarbij hoort.

Zorgplan

In het zorgprofiel staat niet welke zorg u of uw kind precies krijgt. Afspraken over de precieze invulling van de zorg staan in het zorgplan dat u maakt met de zorgaanbieder (of in de zorgovereenkomst als u een pgb heeft).

Waar kunt u wonen?

Met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (en dus een zorgprofiel) kunt u of uw kind:

  • Wonen in een zorginstelling. Voorbeelden zijn: verpleeghuis, instelling voor verstandelijk, lichamelijke of zintuiglijk gehandicapten of een GGZ instelling.
  • Zelfstandig wonen met volledige zorg van een zorginstelling (volledig pakket thuis).
  • Zelfstandig wonen en zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).
  • Zelfstandig wonen en zelf kiezen welke zorg u van welke zorgaanbieder krijgt (modulair pakket thuis). 

Wachtlijst

Het is ook mogelijk dat u naar een zorginstelling wilt verhuizen waar nog geen plaats is. Dan komt u op een wachtlijst, en krijgt voorlopig zorg thuis.

Zie ook

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.