Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Zorgverlof

Wilt u verlof opnemen om voor uw zieke kind, partner of ouder te zorgen? Dan heeft u recht op zorgverlof. U kunt ook zorgverlof opnemen voor een ander familielid, vriend of bekende.

Er gelden verschillende regels voor kortdurend en langdurend zorgverlof. In onverwachte, dringende situaties kunt u ook calamiteitenverlof opnemen.

Kortdurend zorgverlof

Wilt u een zieke in uw naaste omgeving verzorgen? Dan heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft en dat u de aangewezen persoon bent die dit kan geven.

Kortdurend zorgverlof duurt per jaar maximaal 2 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dus bij een werkweek van 40 uur, heeft u recht op maximaal 80 uur kortdurend zorgverlof. U kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken.

U kunt zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. Uw werkgever mag u vragen om aan te tonen dat het verlof noodzakelijk is. Alleen als het bedrijf in ernstige problemen komt door uw afwezigheid, mag uw werkgever zorgverlof weigeren.

Kortdurend zorgverlof wordt meestal gedeeltelijk doorbetaald. In de wet staat dat uw werkgever maximaal twee werkweken per jaar minstens 70 procent van uw loon moet betalen (het bedrag dat u krijgt, mag niet onder het minimumloon komen). In de CAO kan men hiervan afwijken. Sommige werkgevers betalen helemaal geen loon door. Ook het aantal verlofdagen kan anders zijn.

Langdurend zorgverlof

Wilt u iemand uit uw omgeving verzorgen die levensbedreigend of langdurige ziek is? Dan heeft u recht op langdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de enige bent die deze zorg kan geven.

Langdurend zorgverlof duurt per jaar maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dus bij een werkweek van 40 uur, heeft u recht op maximaal 240 uur langdurend zorgverlof. U kunt deze uren verspreiden over meerdere weken.

U kunt zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. Uw werkgever mag u om informatie vragen om te beoordelen of u recht heeft op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn. Alleen als het bedrijf in ernstige problemen komt door uw afwezigheid, mag uw werkgever zorgverlof wijgeren.

Uw werkgever hoeft uw salaris tijdens het verlof niet door te betalen.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.