Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Zorgverlof

Wilt u verlof opnemen om te zorgen voor uw zieke kind, partner of ouder? Of om te zorgen voor een ander familielid, een vriend of bekende? Dan heeft u recht op zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

  • Kortdurend zorgverlof duurt elk jaar maximaal 2 keer het aantal uren dat u per week werkt. Bij een werkweek van 40 uur betekent dat bijvoorbeeld maximaal 80 uur. U kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken.
  • U kunt zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. Misschien moet u wel aantonen dat het verlof echt nodig is. Uw werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen komt als u afwezig bent.
  • Bij kortdurend zorgverlof ontvangt u meestal - een deel - van uw salaris.

Uw werkgever moet volgens de wet in beginsel maximaal twee werkweken per jaar minstens 70 procent van uw loon betalen (het bedrag dat u krijgt, mag niet onder het minimumloon komen). Maar in uw CAO kan een andere regeling staan over kortdurend zorgverlof. Sommige werkgevers betalen daarom helemaal geen loon door. Ook het aantal verlofdagen kan anders zijn. Vraag uw werkgever om meer informatie.

Langdurend zorgverlof

  • Bij langdurig verlof verzorgt u iemand die levensbedreigend of langdurig ziek is.
  • Langdurend zorgverlof duurt elk jaar maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Bij een werkweek van 40 uur betekent dat maximaal 240 uur. U kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken.
  • U kunt zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. Misschien moet u wel aantonen dat het verlof echt nodig is. Bijvoorbeeld met een doktersverklaring. Uw werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen als u afwezigheid bent.
  • Uw werkgever hoeft uw salaris tijdens het verlof niet door te betalen.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.