Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Palliatief terminale zorg

Zorg in de laatste fase van uw leven heet palliatief terminale zorg (PTZ).

 • U krijgt palliatief terminale zorg als de verwachting is dat u binnen 3 maanden overlijdt.
 • Palliatieve zorg duurt totdat u overlijdt. Ook als dat langer duurt dan 3 maanden.
 • Palliatief terminale zorg houdt de kwaliteit van leven in de laatste maanden zo hoog mogelijk. En ondersteunt uw naasten.

Hulp

Palliatieve zorg bestaat uit:

 • verzorging en verpleging
 • behandeling van pijn en andere klachten
 • controle van uw gezondheid
 • hulp bij het oplossen van psychische en sociale problemen
 • aandacht voor zingeving en spiritualiteit
 • ondersteuning bij het afronden van uw leven en het afscheid nemen

Uw familie en vrienden kunnen hulp krijgen bij zorg. En hulp tijdens de rouw.

Regelen

Vergoeding

U krijgt palliatief terminale zorg - deels - vergoed via uw zorgverzekering. Of via de indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Heeft u al een indicatie voor Wlz-zorg? Dan regelt u de zorg via deze indicatie.
 • Heeft u nog geen indicatie voor Wlz-zorg? Dan regelt u de zorg vanuit uw zorgverzekering. Ook als u de laatste fase niet thuis wilt doorbrengen. Maar bijvoorbeeld op een palliatieve afdeling in een verpleeghuis.

U krijgt ziekenhuiszorg altijd vergoed via uw zorgverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

 • Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
 • Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - deels - in te houden op uw uitkering.

Voor zorg via uw zorgverzekering betaalt u geen eigen bijdrage. Een hospice kan wel een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld eten en drinken. Vraag hierover meer informatie aan het hospice.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.