Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Vergoeding van zorg in het buitenland

Heeft u tijdens uw vakantie in het buitenland zorg nodig? Dan bent u ook in het buitenland verzekerd voor zorg. Maar woont, werkt of studeert u in het buitenland? En heeft uw kind in het buitenland jeugdhulp nodig? Dan moet u de vergoeding voor zorg mogelijk anders regelen. Dat geldt ook als u naar een ander land wilt gaan voor een behandeling.

Student, werkende of inwoner ander land

  • Gaat u studeren of werken in het buitenland? Dan kunt u uw zorgverzekering in Nederland alleen aanhouden als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Op de site van het CAK leest u of dit ook voor u geldt.
  • Studeert én werkt u in het buitenland? Dan blijft u mogelijk verzekerd voor zorg in Nederland. Dit is afhankelijk van het land waar u de behandeling krijgt. En of u verzekerd blijft voor zorg vanuit de Wlz. Op de site van het CAK leest u hier meer over.

Naar buitenland voor behandeling

Wilt u in het buitenland een medische behandeling krijgen? Dan vergoedt uw verzekeraar mogelijk deze zorg, afhankelijk van het land waar u de behandeling krijgt.

  • In een land van de Europese Unie (EU)
    Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling in een ander EU-land. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. Het Nationaal Contactpunt geeft u meer informatie over wat u nog meer moet regelen.
  • In een land buiten de EU
    Heeft u al een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk uw behandeling. Heeft u geen Wlz-indicatie? Check dan uw polis. Of vraag uw zorgverzekering om meer informatie.

Jeugdhulp buitenland

  • Wilt u jeugdhulp - begeleiding of ondersteuning - in het buitenland voor uw Nederlandse kind? Vraag dan in het land waar u woont jeugdhulp aan. Neem voor meer informatie contact op met de verzekeringsinstelling waar uw kind staat ingeschreven als 'rechthebbende op verstrekkingen ten laste van Nederland'.
  • Regelt de verzekeringsinstelling in het woonland geen jeugdhulp? Neem dan contact op met uw gemeente in het land waar u woont.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.