Waardevolle inzichten over zorg aan LVB+

Hoe moet de zorg aan kinderen en jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking eruit zien? Deze vraag stond gisteren centraal tijdens de OPaZ inspiratiebijeenkomst LVB+ in Zwolle. Ruim 30 professionals uit de domeinen zorg, jeugd, onderwijs, straf, sociaal, werk en inkomen en ervaringsdeskundigen gingen aan de hand van goede voorbeelden en ervaringen uit de praktijk hierover met elkaar in gesprek. 

Ga uit van iemands krachten en talenten. Bied hulp wanneer nodig en laat los wanneer dat kan. En dat het liefst vanuit één persoon voor een lange tijd. Dat was samengevat de conclusie van de werkbijeenkomst die eerder al (november 2019) over dit thema plaatsvond. Gisteren werd met de inspiratiebijeenkomst met concrete voorbeelden uit de praktijk doorgepraat over de bevindingen.

Levensloopbegeleiding

Zo vertelde Miranda van der Hout over haar rol als levensloopbegeleider waarbij ze jongeren op een laagdrempelige manier helpt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te participeren in de samenleving. Het is belangrijk dat een levensloopbegeleider er is wanneer dat nodig is. Eén vertrouwd gezicht voor een lange periode. 

Anders denken, anders werken

GZ psycholoog Janny Beernink sloot hierop aan en vertelde over de door haar ontwikkelde therapievorm Levensverhaal. Die therapie gaat uit van de krachten en talenten van mensen. Laten we als maatschappij in plaats van normen en eisen opleggen, uitgaan van de mensen zoals ze zijn. Ieder met een eigen levensverhaal. Het is een kwestie van anders denken en anders werken in de zorg.

Luisteren

Tijdens de inspiratiebijeenkomst werd deze manier van denken niet alleen vanuit professionals gedeeld, maar juist ook getoetst bij de mensen om wie het gaat. Zien we dit nu goed? En wat maakt nu echt het verschil? Dat werd gevraagd aan drie jong volwassenen. Zij hebben nu hun plek gevonden bij Wagterveld Zorg, maar in het verleden te maken gehad met veel verschillende vormen en aanbieders van zorg. Volgens hen kan een levensloopbegeleider zeker van toegevoegde waarde zijn. Maar dan wel vanaf jonge leeftijd. Anders is het te laat en zijn problemen al te groot en te ver. Een levensloopbegeleider heeft een grote preventieve kracht.

Meer weten?

Met deze en andere inzichten waren het twee geslaagde middagen in Zwolle. Alle sprekers en deelnemers hebben waardevolle inspiratie gegeven om gemotiveerd verder te werken aan onvoorwaardelijke zorg. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar: